ทีเอพี

ทีเอพีสานฝันอนาคตเยาวชนไทย

สนับสนุนทุนผ่านโครงการทุนน้ำใจทีเอพี

 

แลรี่ ลี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัททีเอพี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบันมีเยาวชนที่ขาดโอกาสไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ทุนทรัพย์ หรืออุปกรณ์การเรียน บริษัทในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงได้จัดตั้งโครงการ “ทุนน้ำใจทีเอพี” ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมดูแล และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ๆ ได้เข้าไปดำเนินกิจการ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาทางการศึกษาของเยาวชน

 

วลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า การส่งเสริมคุณภาพสังคมและชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการดำเนินงานของบริษัท ที่เรียกว่า Brewing a Better World ที่ให้ความสำคัญกับชุมชน และพร้อมสนับสนุนให้ชุมชนเติบโต รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ดังนั้น จึงกำหนดให้มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อสานความฝันและอนาคตของเยาวชนในชุมชนให้เป็นจริง โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยที่กำหนดให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกๆ ปี ฐานะทางบ้านที่รายได้ต่อเดือนไม่อาจจุนเจือการศึกษาของเด็กได้ในระยะยาวจนจบชั้นอุดมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกร หรือรับจ้าง ทางบริษัทจะพิจารณามอบทุนการศึกษาให้เป็นพิเศษกับเยาวชนที่มีความสามารถ หรือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมชน อาทิ นักกีฬาทีมชาติ ซึ่งทุนการศึกษานี้สามารถต่อยอดความฝันของเด็กหลายคนให้เป็นจริงขึ้นมาได้

 

กลุ่มบริษัททีเอพี ได้เริ่มยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบโรงงานในตำบลไทรใหญ่ และตำบลราษฎร์นิยม ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยการจัดตั้ง ทุนน้ำใจทีเอพีขึ้น โดยมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือจนจบชั้นอุดมศึกษาโดยไม่ต้องชดใช้ทุน โดยปีนี้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 66 ทุน ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความมุมานะในการศึกษาหาความรู้ และสามารถทำคะแนนเฉลี่ยสะสมเกิน 3.00 ในปีที่ผ่านมา

 

สิทธิโชค นรจีน หนึ่งในตัวแทนเยาวชนทุนน้ำใจทีเอพี ได้กล่าวถึงการได้รับทุนในครั้งนี้ว่า ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมากที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และยังทำให้พวกท่านภูมิใจในตัวผมอีกด้วย ขอขอบคุณทางบริษัททีเอพีที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผม และเพื่อนๆ คนอื่นมาตลอด ผมมั่นใจว่าจะนำวิชาความรู้ที่ได้มาไปต่อยอดในอนาคตได้แน่นอนครับ

 

ปัจจุบัน ทุนน้ำใจทีเอพีได้สานฝันของเยาวชนให้เป็นจริง พร้อมเติบโตสู่คนคุณภาพ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เช่น ธัญเรศ แดงเดช นักเรียนทุนน้ำใจทีเอพีรุ่นที่ 1 จากตำบลไทรใหญ่ ที่จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Duty Free Representative ที่บริษัท คิงพาวเวอร์ และปิยะรัตน์ หางแก้ว นักเรียนทุนน้ำใจทีเอพีรุ่นที่ 1 จากตำบลราษฎร์นิยม ที่จบจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านสุขภาพ ที่บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์

 

 

Visitors: 288,736