ตลาดต่อยอด

ตลาดต่อยอด ผนึกนกแอร์เสริมแกร่ง

 

กลุ่มบริษัท ทีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด และบริษัท ตลาดต่อดยอด เออีซี จำกัด จึงจับมือกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการร่วมประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการโครงการตลาดต่อยอด เพื่อสร้างการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการภายในโครงการตลาดต่อยอด รวมถึงการทำการตลาดและการส่งเสริมการขายร่วมกัน 

 

โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด จำกัด กล่าวถึงการเซ็นสัญญาร่วมมือกับสายการบินนกแอร์ว่า การร่วมมือกันครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการภายในโครงการตลาดต่อยอด ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการร่วมกัน รวมถึงการทำการตลาด และการส่งเสริมการขายร่วมกัน เพื่อพัฒนาโครงการตลาดต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งของประเทศ

 

ทั้งนี้ จะประชาสัมพันธ์โครงการตลาดต่อยอด และประชาสัมพันธ์สายการบินนกแอร์ ผ่านวิธีการและช่องทางต่างๆ ที่ตลาดต่อยอดและนกแอร์มีอยู่ นอกจากนกแอร์จะได้สิทธิประโยชน์ในการเปิดบูธจำหน่ายตั๋วเครื่องบินภายในโครงการตลาดต่อยอดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการและลูกค้าของตลาดต่อยอดโดยตรงแล้ว ทางโครงการยังจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของนกแอร์และพันธมิตรของนกแอร์ เบื้องต้นสัญญาความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

 

พาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นกลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีนกว่า 20 เมือง ตามแผนเปิดเส้นทางของสายการบินนกแอร์ รวมประชากรกว่า 1,615 ล้านคน ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ Business Trip เพื่อกลุ่มผู้ประกอบการและนักธุรกิจจากต่างชาติโดยเฉพาะ เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจส่งออกของผู้ประกอบการไทย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ที่จะทำให้เกิดรายได้จากการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

 

Visitors: 290,070