โธธ โซเชียล

โธธ โซเชียลเผยสถิติจากโลกออนไลน์

3 อันดับแรกหน่วยงานภาครัฐที่คนไทยพึงพอใจสูงสุด

 

 

เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาค ธุรกิจทั้งเอกชนและภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันยุคไทยแลนด์ 4.0 ล่าสุด โธธ โซเชียล เผยข้อมูลหน่วยงานบริการของภาครัฐยุคใหม่ 3 อันดับแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและได้รับการพูดถึงในแง่บวกสูงสุดในโซเชียลมีเดีย

 

กล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียเชิงลึก เผยสถิติความพึงพอใจของประชาชนบนโลกโซเชียลต่อหน่วยงานบริการภาครัฐ พบว่า 3 อันดับแรกของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการพูดถึงในแง่บวกในสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม, ฟอรัม, ยูทูป, ข่าวสารต่างๆ และบล็อก

 

อันดับ 1 ได้แก่ บริการทำหนังสือเดินทาง โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, รองลงมา คือ บริการทำบัตรประชาชน โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  และบริการทำใบขับขี่ โดย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม      

 

 

 เราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Zocial Eye ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มที่คนไทยนิยมใช้งาน โดยวิธีการเก็บข้อมูลอิงจาก คำหลัก (Keyword)” ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบริการของภาครัฐ ได้แก่ บริการทำหนังสือเดินทาง โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, บริการทำใบขับขี่ โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และบริการทำบัตรประชาชน โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560) ซึ่งมีข้อความที่พูดถึงหน่วยงาน บริการของภาครัฐทั้ง 3 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 17,326 ข้อความ และเมื่อเจาะลึกลงไปเฉพาะสัดส่วนของข้อความแง่บวกต่อข้อความในแง่ลบของแต่ละหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานบริการภาครัฐที่ชาวโซเชียลมีเดียพูดถึงในแง่บวก หรือความพึงพอใจในการได้รับบริการมากที่สุด คือ การให้บริการทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ของกรมการกงสุล 38.5% รองลงมาเป็นการให้บริการทำบัตรประชาชน  26.6%, บริการทำใบขับขี่ ของกรมการขนส่งทางบก 17.2%

 

 

เมื่อพิจารณาถึงมิติแห่งความพึงพอใจของหน่วยงาน การให้บริการทำหนังสือเดินทาง ชาวโซเชียลได้พูดถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ อาทิ ความรวดเร็วในการให้บริการ, นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การลงทะเบียนขอทำหนังสือเดินทาง ล่วงหน้าแบบออนไลน์, การให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส, การเพิ่มจำนวนสาขาให้บริการ ฯลฯ

 

 

 

Visitors: 288,610