เอ็มบีเคกรุ๊ป

ครีเอทีพ ซีเอสอาร์ สไตล์ เอ็ม บี เค กรุ๊ปเปลี่ยนขยะเป็นสินค้าดีไซน์เก๋ จำหน่ายในคิออสเพื่อสังคมในศูนย์การค้า

 

 

จากการที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ มีปริมาณขยะ 4.21 ล้านตันต่อปีหรือ 16 % ของขยะมูลฝอยปี 2559 ที่มี 27.06 ล้านตัน“เอ็ม บี เค กรุ๊ป” ในฐานะองค์กรเอกชนที่พยายามลดการใช้ทรัพยากรในองค์กรมาโดยตลอด ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบวงกว้างจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมสร้างจิตสาธารณะให้ทุกภาคส่วนจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

 

ศิรฐา สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็ม บี เค กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการจัดการขยะให้พนักงานได้มีส่วนร่วมลดปัญหาขยะ และส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้สู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อเป็นผู้นำและต้นแบบขององค์กรเอกชนที่มีการลดใช้ทรัพยากรภายในองค์กร ควบคู่กับการเป็นกระบอกเสียงสร้างจิตสาธารณะให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พนักงาน คู่ค้า และชุมชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาขยะที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

 

บริษัทเห็นว่าการลดขยะจากต้นเหตุเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดผลิตขยะ รู้จักคัดแยกเข้าระบบรีไซเคิลและนำขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมในองค์กร ชื่อว่า ซุกสุขสิ้นเดือนให้พนักงานนำกระดาษและขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเป็นของกินของใช้ ส่วนกระดาษเหลือใช้ได้นำมาต่อยอดในโครงการเพื่อสังคม เปลี่ยนขยะเป็นอนาคต’ (Gift for Sharing) นำเสนอไอเดียต้นแบบให้เห็นว่าขยะไร้ค่าก็สามารถนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสได้ ด้วยการจัดประกวด ‘MBK WOW DESIGN AWARDS 2017’ ออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ ซึ่งเปิดโอกาสให้เหล่านักออกแบบมือสมัครเล่นได้นำเสนอไอเดีย และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปผลิตโดยกลุ่มผู้พิการและเด็กพิเศษ จากมูลนิธิโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ พระประแดง และมูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

 

นอกจากสร้างงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้พิการแล้ว ยังเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ด้านการออกแบบและการประดิษฐ์ให้พวกเขาได้นำไปใช้เพิ่มทักษะในการใช้ชีวิต โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายจะส่งต่อให้เด็กพิเศษที่ยังต้องการความช่วยเหลือในสถาบันราชานุกูล

 

 

จากนักออกแบบกว่า 200 ทีม ที่ได้ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้ ล่าสุดได้คัดเลือก 3 ทีมผู้ชนะ ได้แก่ ทีม Domino ของนางสาวณัฐกานต์ เหมพานนท์ ทีม Re-please ของนางสาวกมลนัทธ์ ธุวโรจน์สกุล และนายตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กุล และทีม Local Ateliers ของนางสาวสุรัชนา ภควลีธร และนางสาวแพร สฤษดิชัยนันทา ทั้ง 3 ทีมผู้ชนะจะทำงานร่วมกับ 3 ทีมดีไซเนอร์ชั้นนำและมากประสบการณ์ ประกอบด้วยนางสาวพลอยพรรณ ธีรชัย และนายเดชา อรรจนานันท์ คู่หูนักออกแบบตกแต่งภายในแห่ง Thinkk Studio นายจักรกฤษณ์ อนันตกุล กราฟฟิกดีไซเนอร์ชื่อดัง และนายธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล เจ้าของ MOHO Studio  สตูดิโอออกแบบผลงานสร้างสรรค์จากกระดาษ

 

 

ธนิษฐ์ วชิรปราการสกุล เจ้าของ MOHO Studio กล่าวว่า หากสามารถรียูสกระดาษและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการใช้งาน โดยผมเอากระดาษเหลือใช้มาขึ้นรูปเป็นโมเดลช้างที่ได้แนวคิดจากการพับกระดาษแบบ Geometric Shape โดยผสานระหว่าง Believe ความเชื่อมั่นในฝีมือผู้พิการ และ Elephant หรือช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ของแต่งบ้านชิ้นนี้จึงได้ชื่อว่า Belephant

 

ณัฐกานต์ เหมพานนท์ จากทีม Domino กล่าวว่า โครงการช่วยสานความฝันที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผลิตภัณฑ์โดมิโนได้แรงบันดาลใจจากเกมส์ที่ชื่นชอบ โดยคำนึงให้ผู้พิการสามารถนำไปเล่นและผลิตได้ง่ายขึ้น

 

 

 

โดยทั้งหมดจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ 6 แบบ รวมกว่า 900 ชิ้น ภายใต้ชื่อแบรนด์ WOW จำหน่ายผ่านคิออสเพื่อสังคมแห่งแรกของบริษัทฯ ที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และสามารถสั่งซื้อออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก “MBKWOWDesign" ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและผลงานของ WOW Design ในโครงการเปลี่ยนขยะเป็นอนาคตได้ที่เฟซบุ๊ก และ www.wow-design.co ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายเดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

 

ปีหน้า เอ็ม บี เค กรุ๊ป มีแผนขยายระยะเวลาโครงการซุกสุขสิ้นเดือนเป็นตลอดทั้งปี เพราะหลังจากเปิดตัวภายในองค์กรได้ไม่ถึง 4 เดือนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลกระดาษและขวดพลาสติกกว่า 1 ตัน เราจะสานต่อโครงการเพื่อตอกย้ำให้คนในสังคมเห็นว่าของเหลือใช้ หรือขยะใกล้ตัวสามารถเพิ่มมูลค่าได้ เมื่อนำมาออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้จริง

 

 

 

Visitors: 288,610