โออิชิ

ร้านอาหารเครือ 'โออิชิ' ผ่านการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน GMP-HACCP-ISO 9001:2015 จาก SGS ครบทุกร้านครบทุกสาขาเป็นรายแรกของไทยและเอเชีย

 

 

เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันว่า องค์กรธุรกิจที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ นอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วย เพราะเป็นระบบบริหารจัดการที่เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปสู่ “องค์กรแห่งคุณภาพ” ได้

 

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการดำเนินธุรกิจบริการ ภัตตาคาร/ร้านอาหารอาหารญี่ปุ่น โออิชิ กรุ๊ป มีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพทั้งด้านสินค้าและบริการอย่างเข้มงวด ทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของระบบประกันคุณภาพ จึงได้นำ “ระบบประกันคุณภาพ” (Quality assurance system) ระบบมาตรฐาน GMP - HACCP - ISO 9001:2015 มาใช้กำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของภัตตาคาร/ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ (1) โออิชิ แกรนด์ (2) โออิชิ อีทเทอเรียม (3) โออิชิ บุฟเฟต์ (4) นิกุยะ (5) ชาบูชิ (6) โออิชิ ราเมน (7) คาคาชิ และ (8) โออิชิ เดลิเวอรี่ 1773 รวมจำนวนสาขา 244 แห่ง โดยเน้นเรื่องสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า

 

 

ซึ่งผลจากการนำมาใช้อย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำภัตตาคาร/ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ทำให้เราได้ผ่านการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ-สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารสากลเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อปี 2551 เป็นต้นมา และยังคงรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าว อีกทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนกระทั่งการปรับเปลี่ยนของระบบ ISO 9001 ขึ้นเป็นเวอร์ชั่น 2015 และเพื่อเป็นการยืนยันเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและการให้บริการ จึงได้ให้ฝ่ายประกันคุณภาพดำเนินการ เพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพจากองค์กรชั้นนำของโลกทางด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และได้ผ่านการตรวจรับรองระบบคุณภาพในระดับภัตตาคาร/ร้านอาหาร ครอบคลุม 3 ระบบ ได้แก่ GMP - HACCP - ISO 9001:2015 ในขอบข่ายเนื้อหา “การบริการในภัตตาคารและร้านอาหารครอบคลุมอาหารสไตล์ญี่ปุ่น (บุฟเฟต์, ชาบู, ก๋วยเตี๋ยวสไตล์ญี่ปุ่น, ชุดอาหาร, ปิ้งย่าง และบริการจัดส่งอาหาร)” โดยเป็นรายแรกของประเทศไทยและภูมิภาคทวีปเอเชีย

 

ด้านไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับถึงวันนี้ โออิชิ กรุ๊ป มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการให้บริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เราเป็นเครือร้านอาหารรายแรกๆ ที่สามารถผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพดี ถูกสุขลักษณะ และให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากลของโลก ดังนโยบายเชิงบูรณาการ ของธุรกิจร้านอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ว่า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ และคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการ และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 

ความสำเร็จในวันนี้จึงนับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการทำงานอย่างมีระบบและเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต อันเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบคุณค่าที่เหนือชั้นแก่ลูกค้า ผ่าน “คุณภาพวัตถุดิบ” “คุณภาพอาหาร” รวมถึง “คุณภาพบริการ” มาโดยตลอดนั่นเอง

 

 

Visitors: 290,371