ไทยเบฟ

ไทยเบฟ มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ Vision 2020 พร้อมรุกธุรกิจแบบ 360 องศา

 

 

 

ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน ด้วยศักยภาพความพร้อมอย่างรอบด้านที่เรามีอยู่ รองรับกับสภาวะของตลาดโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตอกย้ำเรื่อง Take on limitless opportunities with excitement, understanding and commitment เพื่อยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะนำไทยเบฟสู่ Stable & Sustainable Asean Leader  

 

สำหรับ 5 กลยุทธ์หลักที่กำหนดไว้ใน Vision 2020 หรือแผนดำเนินการระยะ 6 ปี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งขณะนี้ได้เดินมาถึงครึ่งทางของแผนงานดังกล่าวแล้ว โดยกลยุทธ์ทั้ง 5 ประกอบด้วย Growth คือการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไทยเบฟวางเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเครื่องดื่มที่ครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเราสามารถผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ จากการใช้กลยุทธ์ในทุกๆ ด้าน รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มสินค้าที่เรามีอยู่ ในด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ พันธมิตรคู่ค้าที่แข็งแกร่ง และความเข้าใจของโอกาสทางการตลาด

 

Diversity ความหลากหลายของสินค้า ที่ตั้งเป้าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ได้มีการออกผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค พร้อมต่อยอดความสำเร็จด้านธุรกิจอาหารโดยการเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหาร quick service restaurant (KFC) Brand การมีตราสินค้าที่โดนใจ ถือเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จทางธุรกิจ ที่ไทยเบฟมุ่งเน้นในการพัฒนาตราสินค้าในกลุ่มให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งด้านคุณภาพ รสชาติ และราคา ซึ่งสินค้าของเราทุกตัวมีการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน ที่มีความเชื่อมโยงกันกับ Reach การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง ไทยเบฟยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายการกระจายสินค้า ให้ครอบคลุมในประเทศ และต่างประเทศในตลาดเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

 

 

 

ท้ายสุด คือ เรื่องของ Professionalism ความเป็นมืออาชีพ ไทยเบฟไม่ได้โฟกัสแค่โอกาสทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังคงมุ่งเน้นในส่วนของการสร้างความเป็นมืออาชีพให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เราต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และผลักดันศักยภาพของทุกคนให้ถึงขีดสุด เพราะบริษัทไม่ได้มองบุคลากรที่ขับเคลื่อนองค์กรเป็น ทรัพยากรแต่มองว่าเป็น ทุน” Human capital ที่จะนำพาบริษัทให้เติบใหญ่ได้ตามวิสัยทัศน์ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ทุกอย่างมีความพร้อมอย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องคน เรื่องทุน และสินค้า ที่พร้อมจะออกรบสู่การขยายตัวในตลาดต่างประเทศ

 

จากกลยุทธ์ทั้ง 5 ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผน Vision 2020 เห็นได้ว่าในปีนี้ นอกจากการวางแผนเพื่อรุกตลาดแบบ 360 องศา โดยมีการเปิดตัวโซดาร็อค เมาเท็น และการกลับมาอีกครั้งของเบียร์เฟเดอร์บรอย เปิดตัวน้ำแร่ช้าง และวางแผนขับเคลื่อนเบียร์ช้างในรูปแบบใหม่ๆ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตราสินค้าสำคัญ 2 ยี่ห้อ ได้แก่ รวงข้าว และ หงส์ทอง ได้รับการยอมรับว่าท๊อปเท็นตราสินค้าสุราของโลกจาก IWSR ตามปริมาณ ในขณะที่ โออิชิ ก็ยังรักษาอันดับ 1 ในตลาดเครื่องดื่มชาเขียว เช่นเดียวกับน้ำดื่มคริสตัล ที่ขึ้นครองอันดับ 1 ของประเทศเช่นกัน

 

พร้อมทั้งได้มีโอกาสร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในงานสานพลังประชารัฐร่วมกับทุกภาคส่วน จนได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศให้ร่วมนำเสนอการทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในเวที High Level Political Forum on Sustainable Development ที่สำนักงานใหญ่ยูเอ็น มหานครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา และในปี 2561 ที่จะถึงนี้ ได้เห็นโอกาสที่ธุรกิจของเราจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากตลาดในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพ เป็นตลาดที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาในทันที อีกทั้งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคโดยเฉพาะตามเมืองสำคัญต่างๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ไทยเบฟสามารถเข้าไปต่อยอดทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

 

 

Visitors: 290,010