ซีไลฟ์

ซีไลฟ์ แบงคอก ส่งเสริมอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ปลูกปะการังแบบใหม่ ปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ และทำความสะอาดชายหาด

 

 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลทุกวันนี้ เกิดจากสมดุลของระบบนิเวศถูกทำลายเสียหาย และส่งผลกระทบในแนวกว้าง ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในระบบนิเวศ อย่างแนวปะการัง แหล่งรวมอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด ที่นอกจากจะเสื่อมสลายเองโดยธรรมชาติ จากการ ฟอกขาวจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น และด้วยฝีมือมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ลดจำนวนลงและมักถูกมองข้าม อย่างประชากรปูม้า ที่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยม ก็กำลังขาดสมดุลอย่างหนักเพราะปริมาณการบริโภคสูงกว่าอัตราการเกิด และภัยอันตรายต่อสัตว์ทะเลอีกหนึ่งอย่างก็คือ ขยะบริเวณชายหาดที่ถูกซัดลงทะเลเอง ก็เป็นปัจจัยร้ายแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการกินเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร เป็นต้น

 

                                                                 

 

ด้วยความรับผิดชอบในฐานะอควาเรียมที่มีหลักการบริหารอควาเรียมแบบยั่งยืน (Sustainability) และวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นหัวใจแห่งนักอนุรักษ์ ซีไลฟ์ แบงคอก จึงมุ่งหน้าสานต่อพันธกิจ เนื่องในวันทำความสะอาดชายฝั่งสากล (International Coastal Cleanup Day) ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครนักอนุรักษ์จากทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งและผืนน้ำในประเทศของตน ทางซีไลฟ์ แบงคอก จึงรวมตัวอาสาสมัครพนักงานและเจ้าหน้าที่นักดำน้ำประจำอควาเรียมจิตอาสา ไปร่วมกันทำ กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3ซึ่งประกอบด้วย การปลูกปะการังแบบใหม่ การคืนประชากรปูม้าสู่ระบบนิเวศ และการทำความสะอาดชายหาด ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

                     

                                               

                                             

 กิจกรรมปลูกปะการังแบบใหม่ เป็นกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอก ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำประจำ ซีไลฟ์ แบงคอก เป็นผู้ดำน้ำลงไปวางปะการังปลูกใหม่ด้วยตัวเอง อนึ่ง การปลูกปะการังโดยใช้หินฟอสซิลหล่อด้วยปูนซีเมนต์มาเป็นแท่นฐานปลูก เป็นการปลูกทดแทนปะการังที่ได้รับความเสียหาย โดยเลือกปลูกเป็นปะการังสายพันธุ์ เขากวางด้วยคุณสมบัติที่เติบโตอย่างแข็งแรงและรวดเร็ว และยังเอื้อต่อการวางไข่ของฝูงปลา ซึ่งการใช้ฐานปูนซีเมนต์แทนการใช้ท่อพีวีซีนี้ ช่วยในการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืนและเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะหินปูนซีเมนต์เมื่อถูกน้ำทะเลกัดกร่อนสามารถย่อยสลายไปเองได้ จึงไม่ทำให้เกิดขยะทางทะเล และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอก ทำเพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล คือ การปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนกว่าร้อยตัว เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลทดแทนการจับไปบริโภคเพียงอย่างเดียว

 

 

ในส่วนของกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันทำความสะอาดชายฝั่งสากล หรือกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาด เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3” โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอก ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันเดินเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งหาดเตยงาม ซึ่งเป็นหาดหนึ่งในอำเภอสัตหีบที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว จากกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอก สามารถเก็บขยะได้มากกว่าสิบถุง  ประกอบด้วย ฝาขวดเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก กล่องนม ห่อขนม ถุงพลาสติก และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

 

      

 

นพดล ประพิมพ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนทส์ (ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ของ ซีไลฟ์ แบงคอก ว่า เราเน้นความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน กิจกรรมจิตอาสาที่เราทำทุกโครงการมักประกอบด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติ และองค์ประกอบที่สามารถนำไปต่อยอดและสานต่อในอนาคตได้ อาทิ กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่สาม เพื่อรักษาท้องทะเลให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันตราย และปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทางทะเล ในส่วนของกิจกรรมอนุรักษ์เพิ่มเติมของปีนี้ อย่างการปลูกปะการังและปล่อยปูม้า ก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยซีไลฟ์ แบงคอกได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล ผนวกรวมกับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุรักษ์เหล่านี้ ไม่ใช่เป็นการสร้างขยะเพิ่มเติม หรือการทำให้เกิดความเดือดร้อน เพราะให้ความช่วยเหลือแบบผิดวิธี