กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

‘DITP’ และ อายุน้อย100ล้านปั้นฝัน SMEs ไทย ก้าวไกลสู่ความสาเร็จในตลาดโลก

 

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ รายการอายุน้อย100ล้าน เปิด โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการค้าของ DITP ผ่านรายการอายุน้อย100ล้านเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจและสื่อสารไปยังประชาชนให้เชื่อมั่นในกิจกรรมและบริการต่างๆ ด้านการส่งเสริมการค้าในตลาดต่างประเทศของ DITP สนับสนุนผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ส่งออกสินค้าและบริการคุณภาพครองใจผู้บริโภคในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

 

โดย โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการค้าของ DITP ผ่านรายการอายุน้อย100ล้านมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจไปยังประชาชนให้มีความเชื่อมั่นในกิจกรรมและบริการต่างๆ ด้านการส่งเสริมการค้าในตลาดต่างประเทศของ DITP พร้อมสนับสนุนและส่งเสริม SMEs รวมถึง Start-up ให้เติบโตอย่างมั่นคงและบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้สัดส่วนของ SMEs ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ภายในปี 2564

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าของ DITP สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน 1169 และติดตามอัพเดทเทรนด์การค้าได้ที่ Facebook ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ Line @DITP รวมถึง WWW.DITP.TV ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีเพื่อการส่งออกที่รวบรวมคลิปวิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งออก และข้อมูลการตลาดต่างๆ ไว้ในที่เดียว 

 

Visitors: 290,375