เดอะมอลล์กรุ๊ป

เดอะมอลล์กรุ๊ปผนึก ไทยพาณิชย์พลิกประสบการณ์ช้อปปิ้งไร้เงินสด

 

 

 

ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “The First Cashless Retail Experience” ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการธุรกิจห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าในประเทศไทย ที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีนำดิจิทัล แพลตฟอร์มมาสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งไร้เงินสดครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในเดอะมอลล์ กรุ๊ป

 

เนื่องจากการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 เทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่ต้องมีทั้งการ Evolution และ Revolution ไปพร้อมๆ กัน จึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกกับลูกค้า เพราะการพัฒนารีเทล 4.0 คือ การพัฒนาเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดแบบ Customer Centric โดยเฉพาะการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Generation Y และกลุ่ม Millennials ที่มีดิจิทัลไลฟ์สไตล์ชัดเจน ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว

 

ดังนั้น การผนึกความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยของธุรกิจการเงินมาเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคในธุรกิจรีเทล รองรับสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society เพื่อความสะดวกในการชำระเงินเมื่อซื้อสินค้าในรูปแบบ  QR  Payment ที่ Gourmet Market และ Food Hall ทุกสาขา ควบคู่กับโฉมใหม่ของการบริการในรูปแบบของ Automation Technology ที่มาพร้อมกับเครื่องชำระเงินอัตโนมัติด้วยตนเอง Smart Self Check-Out Kiosk ที่ Gourmet Market และเครื่อง Smart Tax Kiosk ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของการทำ Vat Refund สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการทำ Full Tax Invoice สำหรับผู้บริโภคชาวไทย

 

 

ทั้งนี้ พร้อมจะเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ และคาดว่าหลังเปิดให้ใช้บริการ นอกจากความสะดวกสบายที่ลูกค้าได้รับ ยังสามารถเพิ่มความถี่ในการช้อปปิ้งของผู้บริโภค และสามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนาระบบออนไลน์ต่างๆ ของห้าง

 

สำหรับการติดตั้งระบบชำระเงินดิจิทัล ประกอบด้วย

1.การติดตั้งเครื่องชำระเงินด้วยตัวเอง หรือ Smart Self Check-Out Kiosk ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการชำระค่ าสินค้าแบบไร้เงินสด cashless ด้วยตัวเองใน Gourmet Market ทุกสาขา

2.ระบบ Gourmet Cashier การพัฒนาช่องทางการรับชำระเงินด้วย QR Code (นอกเหนือจากบัตรเครดิตและบัตรเ ดบิต) ณ จุดเคาน์เตอร์แคชเชียร ของ Gourmet Market ทุกสาขา

3.SCB Money App การพัฒนาช่องทางการรับชำระเงินด้วย QR Code ให้แก่ร้านค้าใน Food Hall และ Take Home กว่า 500 ร้านค้า

4.ติดตั้งเครื่อง Smart Tax Kiosk ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติในการทำ VAT Refund เพียงใช้พาสปอร์ตและใบเสร็จค่ าสินค้า และลูกค้าชาวไทยในการทำ Full Tax Invoice เพื่อออกใบกำกับภาษีด้วยตัวเอง เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน

 

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า นับเป็นความตั้งใจของธนาคารที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างสังคมไร้เงินสดสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และเต็มไปด้วยความท้าทายจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งและการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งเปลี่ยนไปจากระบบเงินสดสู่ระบบดิจิทัลตามเทคโนโลยีปัจจุบัน และธุรกิจค้าปลีกเป็น 1 ใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ธนาคารต้องการมีส่วนร่วมสร้างระบบนิเวศสังคมไร้เงินสด โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

 

 

Visitors: 290,374