ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ผนึกซีพีแรม

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ผนึก ซีพีแรม เสริมศักยภาพความแข็งแกร่งขอนแก่นสู่การเป็น MICE CITY พร้อมเป็นผู้นำสู่ระดับสากล

 

ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์จับมือ ซีพีแรม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและผู้นำด้าน Food provider มาตรฐานโลก ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องมาในการส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เพียบพร้อมด้วยความปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งซีพีแรมเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรม มีสินค้าคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และผู้บริโภค รวมถึงผู้ใช้บริการภายในโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เพื่อให้ศูนย์ประชุมฯ มีความพร้อมการให้บริการรอบด้านพร้อมก้าวสู่ระดับสากล

 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER หรือ KICE) ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ซีพีแรม โดยนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ของโครงการศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KHONKAEN INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER หรือ KICE) ศูนย์ประชุมฯ ขนาดใหญ่แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2560

 

โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการอีกหนึ่งด้านสำคัญของโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้นำด้าน Food provider มาตรฐานโลก มาให้บริการมื้ออาหารหลักและมื้ออาหารว่าง คัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย เพียบพร้อมด้วยความปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ประชุมฯ ได้รับทั้งสินค้าและบริการที่ดีที่สุด รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการของผู้จัดงานออแกไนเซอร์และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าใช้พื้นที่ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 

 

พร้อมกันนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น มีความพร้อมการให้บริการที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเสริมศักยภาพให้จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางที่ก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลกที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ที่จะช่วยผลักดันให้ศูนย์ประชุมฯ KICE เป็นโครงการศูนย์ประชุมฯ อันดับหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นเมืองไมซ์ (MICE CITY) ที่สำคัญของประเทศไทยและมุ่งสู่ระดับสากล (International)


Visitors: 290,010