ครัวคุณต๋อย

 ‘ครัวคุณต๋อยยกระดับขนมไทยหนุนผู้ประกอบการพัฒนาตลาด

 

ไตรภพ ลิมปพัทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า จากประสบการณ์การผลิตรายการอาหาร ครัวคุณต๋อยและการจัดงาน ครัวคุณต๋อยซึ่งนำผู้ประกอบการอาหารคาวหวานมาเปิดร้านแนะนำและจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ทำให้พบข้อจำกัดหลายๆ ด้านที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งประกอบธุรกิจในลักษณะเอสเอ็มอีไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร จึงมีแนวคิดที่จะช่วยยกระดับธุรกิจอาหารไทยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาไปสู่มิติการเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) ตามนโยบายของรัฐบาล

 

สำหรับอาหารไทยประเภทหนึ่งที่มีคุณค่า ทั้งในแง่รสชาติความอร่อยและความเป็นเอกลักษณ์ไทย คือ ขนมหวานไทยดั้งเดิมประเภทต่างๆ ที่หารับประทานยาก และมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายเท่านั้น เช่น ขนมจีบนก ขนมกะลา ขนมมงกุฎเพชร ขนมเปียกปูนขาว ขนมสาลี่มะพร้าว ข้าวตอกตั้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ขณะเดียวกันยังมีขนมไทยบางประเภทที่ต้องสูญหายไปจากตลาดเพราะมีขั้นตอนและกระบวนการทำที่ค่อนข้างซับซ้อนและไม่มีผู้สานต่อ เช่น ขนมเห็ดโคน ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 50 ปี เป็นต้น

 

ในปี 2560 บริษัทจึงมีแนวคิดการจัดงาน ครัวคุณต๋อย รักษ์ขนมไทยซึ่งเป็นการรวบรวมร้านขนมไทยดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและหารับประทานยากจำนวน 80 รายมาออกร้านภายใต้แนวคิด ของหวาน ของว่าง ของขวัญบนพื้นที่ 3 พันตารางเมตร ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะ มอลล์ บางกะปิ ในระหว่างวันที่ 23-26 พ.ย.60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดขนมไทยให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเห็นคุณค่าซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติไทย

 

ภายในงาน ครัวคุณต๋อย รักษ์ขนมไทยยังจะมีการจำหน่ายขนมไทยดั้งเดิมในบรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์ลายดอกไม้ไทย 3 แบบ 3 ลวดลายที่มีการออกแบบพิเศษ โดยรายการ ครัวคุณต๋อยได้คัดสรรสุดยอดขนมไทย 27 ชนิด จาก 24 ร้านชื่อดังมาบรรจุในกล่องดังกล่าว เช่น ขนมกุฎีจีน ร้านขนมกุฎีจีน ธนูสิงห์, ขนมหน้านวล ร้านขนมบ้านอัยการ, ขนมสัมปันนี ร้านบัวขวัญ, ขนมโก๋ ร้านนิดเบเกอรี่ ตลาดน้ำดอนหวาย, กลีบลำดวน ร้านเครือทิพย์, กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ ร้านจิราพร พิษณุโลก, ถั่วตัด ร้านชนม์ณิฌาถั่วตัด เป็นต้น

 

การจัดงานนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เป็นเพราะความชื่นชอบ และต้องการที่จะรักษาขนมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเห็นถึงอนาคตของตลาด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ ระบบการจัดส่งสินค้า และอื่นๆ เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ทั้งยังสามารถใช้ขนมไทยเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด ปีใหม่ เป็นต้น

 

ก่อนการจัดงานครั้งนี้ผมใช้เวลาประมาณ 1 ปีที่จะหาแนวทางการทำตัวอย่างให้ผู้ประกอบการเห็นว่า หากมีการปรับตัวอย่างจริงจังแล้ว ย่อมสามารถทำให้ขนมไทยมีความเฟื่องฟู หรูหรา และดูดีได้ เพราะขนมไทยมีความโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของรสชาติความอร่อยอันเนื่องมาจากการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆ ก่อนนำมาทำเป็นขนมไทยประเภทต่างๆ จนในที่สุดจึงมีความคิดตกผลึกว่าการที่จะยกระดับขนมไทยสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ขนมไทยโดยเริ่มจากการจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้ในภายหลัง

 

ตลาดอาหารไทยมีการเติบโตมากในแง่ปริมาณของอาหารที่มีรสชาติไม่อร่อยเท่าที่ควรและแข่งขันกันในด้านราคาเป็นหลักทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกไม่มากนัก แต่หากผู้บริโภคมีทางเลือกในเรื่องของรสชาติมากขึ้นตลาดอาหารย่อมมีการเติบโตในเชิงคุณภาพและจะมีมาตรฐานสูงขึ้น เพราะผู้บริโภคมีความรู้และเท่าทันผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา

 

ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่เน้นการใช้งานโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น บริษัทฯ จึงมีการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารได้มีโอกาสขยายตลาดผ่านทั้งช่องทางไลน์ @kktshop เฟซบุ๊ก ครัวคุณต๋อย และแอปพลิเคชั่น ครัวคุณต๋อย โดยในปี 2561 ยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาโซลูชั่นการเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จภายใต้ชื่อ “Restaurant Solutions” เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจธุรกิจอาหารได้มีโอกาสศึกษาแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต

 

 

Visitors: 290,132