ยูโอบี

นึ่งชีวิตผลงานจิตกรรมที่สื่อความไม่แน่นอนของชีวิต

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

 

ธนาคารยูโอบี (ไทย) มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2560 ประเภทศิลปินอาชีพแก่นายสุกิจ ชูศรี อายุ 40 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า หนึ่งชีวิตอันสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 

ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพของนายสุกิจ ชูศรี เป็นภาพเด็กผู้หญิงแต่งกายร่วมสมัยถือดอกบัวที่โรยรา โดยมีเงากิ่งก้านของต้นโพธิ์พาดผ่าน และรูปเงาของพระพุทธรูปในแววตา ซึ่งสื่อถึงการมองเห็นและเข้าใจความจริงของชีวิต ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีเบิกบานร่วงโรย มีสุขทุกข์เป็นปกติสามัญ ตรงกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่า รู้เท่าทันชีวิตด้วยสติ จะทำให้เกิดปัญญา

 

สุกิจ ชูศรี พูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า ผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและการใช้ชีวิตน้อยลง จนจิตวิญญาณเริ่มจางหายไป หลักธรรมคำสอนของพระพุทธคือความหวังที่จะนำชีวิตไปสู่ความสุขและความสงบ ดังนั้นผมจึงคิดย้อนแย้งในมุมที่ต่างกันคือเด็กเยาวชนเป็นความหวังของชีวิต สังคมและความดีงาม ที่จะมาสืบสานสร้างสรรค์ความดีงามของสังคมให้งอกงามต่อไป

 

สุกิจ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year พร้อมจัดแสดงผลงานที่หอศิลป์ยูโอบี ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence) กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน

 

ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ผลงานของผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในปีนี้ เพราะเป็นเวทีที่พิเศษมากๆ เปิดกว้างทางความคิด และการแสดงออก โดยไม่จำกัดหัวข้อและเทคนิค ทั้งยังเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ได้แสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้รังสรรค์ผลงานสร้างความก้าวหน้าให้ศิลปะของประเทศไทยต่อไปสุกิจกล่าว

 

สำหรับประเภทศิลปินใหม่ หรือสมัครเล่น  ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ อายุ 24 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า พระรัตนตรัยที่สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและความเป็นวัตถุนิยม

 

ตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า เป้าหมายของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี คือการขยายโอกาสของศิลปินไทยที่จะได้แสดงความสามารถและผลงานที่โดดเด่นได้กว้างไกลขึ้นไปสู่ในระดับภูมิภาคตลอด 8 ปีที่ผ่านมาการประกวดจิตรกรรมยูโอบี เป็นเวทีที่ให้ศิลปินอาชีพและสมัครเล่นได้พัฒนาฝีมือและแสดงออกถึงความสามารถไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าความสำเร็จของพวกเขาในวันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยขับเคลื่อนให้ศิลปินคนอื่นๆ ในสังคมศิลปะของไทยได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ แบบนี้เช่นเดียวกัน

 

คณะกรรมการตัดสินจัดการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2560 ประกอบด้วยอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และนายฉัตรวิชัย  พรหมทัตตเวที เลขามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและกรรมการบริหาร

 

 

Visitors: 288,609