กฟผ.

กฟผ. สืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เผยแพร่ข่าวสารชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่วิถีแห่งความยั่งยืนของคนไทยทุกคนยังคงนำมาปรับใช้ได้จริงอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการยึดหลักความพอเพียงเพื่อเอาชนะความยากจน โดยการเริ่มต้นปลูกฝังความรู้เรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงแก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงจัดงานมอบรางวัลการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอข่าวชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการ เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี โสตถิพันธุ์ คมสัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-สารสนเทศและการผลิตสื่อ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบรางวัล

 

สำหรับการจัดงานมอบรางวัลครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการชีววิถีฯ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 ด้วยการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการรับสมัครเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ โดยครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 โรงเรียน ซึ่งได้เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานโครงการชีววิถีของกฟผ. ณ ชุมชนบ้านโคกน้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเหล่านักเรียนทั้งหมดได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของชุมชนต้นแบบจากโครงการชีววิถีเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว ยังได้เรียนรู้กระบวนผลิตข่าว และเข้าใจคำว่าชีววิถีที่สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองและเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบของข่าวสารได้

 

โรงเรียนที่ชนะการประกวดเข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนักเรียนผู้ชนะการประกวดทุ กคนจะได้ศึกษาดูงานการผลิตและร่วมจัดรายการสด ในรายการ คุยโขมง บ่ายสามโมงอีกด้วย

 

โสตถิพันธุ์ คมสัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-สารสนเทศและการผลิตสื่อ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ กฟผ. และอสมท. เพื่อเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงเรื่องชีววิถี ทั้งยังสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าว โดยมีคุณกำภู และคุณรัชนีย์ จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ซึ่งเป็นแบบอย่างความสำเร็จ มาให้ความรู้ในเรื่องความสามารถในการรายงานข่าวเบื้องต้นในพื้นที่ของตนเอง ถือเป็นการต่อยอดภารกิจของกฟผ. ด้วยการสร้างเยาวชนเป็นเครือข่ายสื่อกลางการเผยแพร่ของกฟผ.ในอนาคต

 

Visitors: 290,014