แม็คโคร

แม็คโครปลุกกระแสโชห่วยก้าวทันเทคโนโลยีจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๙

 

สุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็น คู่คิดธุรกิจคุณให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสนับสนุนร้านโชห่วย หรือร้านค้าปลีกรายย่อยมาโดยตลอด การจัดงานตลาดนัดโชห่วย เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ แม็คโครมิตรแท้โชห่วยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพร้านโชห่วย โดยการให้ความรู้ และคำแนะนำด้านการบริหารจัดการ รวมถึงจุดประกายความคิด พลิกโฉมธุรกิจร้านโชห่วยให้สามารถยืนหยัดได้ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในปัจจุบัน

 

ในปีนี้งานตลาดนัดโชห่วยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด อนาคตโชห่วยไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยได้ตระหนัก และเตรียมพร้อมในการรับมือกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยในยุค 4.0 ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และช่องทางการทำธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจร้านโชห่วย โดยมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิด และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านค้าปลีก ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า และเชื่อมโยงธุรกิจร้านค้าปลีกรายย่อย พร้อมทั้งการขยายฐาน และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่พันธมิตรทางการค้า

 

ภายในงาน  ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๙นี้ ประกอบด้วยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหลากหลายรูปแบบ อาทิชุมชนโชห่วย : ที่รวบรวมร้านโชห่วยต้นแบบเป็นไอเดียเสริมเพิ่มรายได้, ศูนย์มิตรแท้โชห่วย : โดยทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ที่พร้อมให้คำปรึกษา เทคนิคการจัดการร้านโชห่วยให้ประสบความสำเร็จ สามารถใช้พื้นที่ภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำมาซึ่งยอดขายและกำไรที่เพิ่มมากขึ้น, การประกวดทายาทโชห่วยไทย ที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอ  แผนพัฒนาธุรกิจร้านโชห่วย ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีแนวคิดที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อสืบสานโชห่วยชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป, การประกวด โชห่วย โชว์เสน่ห์การออกแบบปรับปรุงร้านโชห่วย ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของคนรุ่นใหม่ ที่นำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาผสมผสานอันเป็นเสน่ห์ ที่ดึงดูดลูกค้าให้มาจับจ่ายสินค้ามากขึ้น} ตลาดนัดโชห่วย : ซึ่งจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจของแม็คโครกว่า 200 ราย

 

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาให้ความรู้โดยกูรูชื่อดัง ที่ช่วยสร้างไอเดียและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการและความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน

 

สำหรับงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๙จัดขึ้นภายใต้แนวคิด อนาคตโชห่วยไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ. ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้สนใจร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.02-335-5300 หรือ www.siammakro.co.th

 

 

Visitors: 290,376