เมก้า วีแคร์

เมก้า วีแคร์ เตือนภัย! ซื้อยารักษาสิวทางอินเทอร์เน็ต เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

 

บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ๊นซ์ จำกัด มหาชน (เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์) ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านเภสัชกรรม โภชนเภสัช และสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย และยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า “ACNOTIN” ประกาศเตือนผู้บริโภคถึงอันตรายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ยาในกลุ่มวิตามินเอ ACNOTIN 10 และ ACNOTIN 20 ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ว่า มีความเสี่ยงได้รับยาไม่มีคุณภาพ และอาจได้รับผลกระทบข้างเคียงร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงมีครรภ์ อาจส่งผลให้เด็กทารกในครรภ์พิการได้

 

ACNOTIN 10 และ ACNOTIN 20 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังของเมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ และจัดเป็นยาควบคุมพิเศษภายใต้ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ ปฏิบัติตามระเบียบของอย. โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาที่ต้องได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

 

นอกจากนี้ ACNOTIN 10 และ ACNOTIN 20 เป็นยาที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโดยปราศจากใบสั่งยาของแพทย์ หรือทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีใบอนุญาตทางการแพทย์

 

เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ ทราบมาว่ามีบุคคลอื่นได้โฆษณา เสนอขาย และ/หรือขาย ACNOTIN 10 และ ACNOTIN 20 ในเว็บไซต์ เว็บบล๊อค และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ โดยอ้างว่าสามารถลดการผลิตไขมัน ลดสิวอุดตัน และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ๆ แท้จริงแล้วผลิตภัณฑ์ ACNOTIN 10 และ ACNOTIN 20 ของแท้ที่ผลิตโดยเมก้าไลฟ์ไซแอนซ์มีการจัดจำหน่ายโดยตรงแก่สถานพยาบาลตามระเบียบของอย. เท่านั้น

 

นอกจากนี้ การขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับอนุญาต ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นผลิตภัณฑ์ยาปลอมและใช้หมายเลขทะเบียนอย.ปลอม ซึ่งยาปลอมจะไม่มีสารออกฤทธิ์ที่ใช้รักษาโรคหรืออาการที่ถูกต้อง และยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ป่วย และยังเป็นกระทำความผิดตามกฎหมาย

 

ผู้ใดหรือนิติบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายด้วยการโฆษณา เสนอขาย และ/หรือขาย  ACNOTIN 10 และ ACNOTIN 20 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายตามระบุไว้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และพระราชบัญญัติยา ซึ่งมีโทษทั้งปรับและจำคุก เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ และตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้เตรียมพร้อมและจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในการสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายของยาปลอมและการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และขอเรียกร้องขอให้ผู้กระทำความผิดทั้งหลายหยุดกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ACNOTIN 10 และ ACNOTIN 20 โดยสิ้นเชิง

 

หากท่านพบเห็นเว็บไซต์ เว็บบล๊อค หรือช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ MEGA HOTLINE (รับผิดชอบโดยบริษัท ซิโก้ลอว์ (ประเทศไทย) จำกัด) โทรศัพท์ 02 677 7588 ต่อ 5057 หรือ อีเมล info@megawecare.com

 

Visitors: 290,011