แมคไทย จับมือ แอลเอฟ

แมคไทย จับมือ แอลเอฟ เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ของแมคโดนัลด์

 

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้บริหารแบรนด์แมคโดนัลด์ในประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ของแมคโดนัลด์ในประเทศไทย

 

ในภาพจากซ้ายไปขวา:

1. นายปราโมทย์ งามเกริกโชติ : ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แมคไทย จำกัด

2. นายเสาวยศ ด่านบรรพต : ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แมคไทย จำกัด

3. นางสาวสุคนธ์ ผาติชีพ  : ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท แมคไทย จำกัด

4. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท แมคไทย จำกัด

5. มร. เฮสเตอร์ ชิว : ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด

6. มร. โจเซฟ ฟี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ จำกัด

7. มร. โนเอล เบาติสตา : กรรมการบริหาร บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ จำกัด ภูมิภาคอาเซียน

8. นางจรรยา ธนาอธิพร : กรรมการบริหาร บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. นางสาวพรพรรณ มธุรพจนากุล : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  บริษัท แมคไทย จำกัด

10. นายศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา  : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร

 

Visitors: 288,555