GS Battery

กองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกับ GS Battery ประกาศ พร้อมเป็นพลังเพื่อคุณทุกเส้นทาง ครั้งที่ 4

 

พลตำรวจตรี ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า ทั้งภาครัฐและเอกชนถือเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติการที่มีความพร้อมสูง เนื่องจากมีการบูรณาการทั้งกำลังคน อุปกรณ์ ข้อมูล มาใช้ในทุกภาคส่วน ซึ่งเมื่อพวกเราร่วมมือช่วยกันกันทุกฝ่าย และอยากจะฝากถึงผู้ใช้รถว่า ให้เช็คความพร้อม ในการเดินทาง เมื่อรถพร้อม คนพร้อม ข้อมูลพร้อม ท่านก็สามารถเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยภายในระยะเวลาอันสมควร

 

บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไทย ประกาศโครงการ “GS Battery พร้อมเป็นพลังเพื่อคุณทุกเส้นทางครั้งที่ 4  สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ คืนกำไรสู่สังคม ผนึกกำลังร่วมกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ระหว่างวันที่ 2829 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยบริการกรมทางหลวง 4 แห่ง

 

วรนินทร์ อัษฎามงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของ คุณประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ได้มอบ​หมายให้สานต่อจัดโครงการณรงค์ “GS Battery พร้อมเป็นพลังให้คุณทุกเส้นทางซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 โดย GS battery ได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง ในการดูแลพี่น้องชาวไทยที่เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่  ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท โดยลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ณ หน่วยบริการทางหลวง  4 จุดสำคัญ ดังนี้

 

จุดที่ 1: หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังมะนาว จังหวัดเพชรบุรี

 

จุดที่ 2 : จุดพักรถถนนมอเตอร์เวย์ ฝั่งขาออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

จุดที่ 3 : หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จุดที่ 4 : หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับกวาง  จังหวัดสระบุรี

 

สำหรับโครงการ “GS Battery พร้อมเป็นพลังให้คุณทุกเส้นทางในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลัก เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ให้คนไทยเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย คือ 1.เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ฟรี 2.มอบแบตเตอรี่ Hybrid Extra 135 และ แบตเตอรี่ รุ่น MFX Series ให้แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อให้ประโยชน์ในหน่วยงานราชการ รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท 3.มอบน้ำดื่ม ผ้าเย็น และลูกอม เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ทั้งนี้ GS Battery แบตพลังอึด ผู้นำตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยมากว่า 60 ปี ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อให้คนไทยทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย พบกับกิจกรรมดีๆ ของ GS Battery และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsbattery .co.th

 

Visitors: 290,672