จักรเย็บผ้าจาโนเม่

จาโนเม่มอบจักรสุขที่พอเพียงให้มูลนิธิพระดาบสเพื่อสานงานสร้างอาชีพ

 

จักรเย็บผ้าจาโนเม่ ในเครือสหพัฒน์ มอบจักรเย็บผ้ารุ่นสุขที่พอเพียงตามรอยพ่อ โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติรับมอบจากศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อร่วมสานต่อตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และเกิดประโยชน์สูงสุดด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้เรียน และบุคคลทั่วไป  

Visitors: 290,674