ลอรีอัล

'ลอรีอัล เดินหน้าสานต่อ บิวตี้ ฟอร์ อะ เบทเทอร์ ไลฟ์ โครงการสร้างอาชีพเสริมสวยให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคม ส่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนให้บริการตัดผมฟรี!

 

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีหากผู้ขาดโอกาสทางสังคม ทั้งด้านทุนทรัพย์และการประกอบอาชีพจะได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพให้สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง ล่าสุด บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อ โครงการ บิวตี้ ฟอร์ อะ เบทเทอร์ ไลฟ์” (Beauty For A Better Life) หรือโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นอีกครั้ง หรือเดิมคือโครงการ บิวตี้ฟูล ทูมอร์โรวส์” (Beautiful Tomorrows) ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ด้วยความร่วมมือกับสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์และมูลนิธิลอรีอัล เพื่อช่วยให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคมได้รับโอกาสในการสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมรุ่นที่ 1 ได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนรู้จากโครงการมาช่วยเหลือสังคมอีกทอดด้วยการให้บริการตัดผมฟรี ณ ชุมชนวัดดวงแข

 

โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะให้สามารถนำมาใช้ได้จริง ผ่านความร่วมมือกับสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ โดยตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรงผม เพื่อจะนำมาพัฒนาฝีมือตนเองและยังช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินและคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยล่าสุดเมื่อจบหลักสูตรรุ่นที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสนำทักษะความรู้มาช่วยสังคมด้วยการให้บริการตัดผมฟรีกับชุมชนวัดดวงแขเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประหยัดทุนทรัพย์กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน

 

นัชราพรรณ ชาญบัณฑิตนันท์ หรือ ฝ้าย อายุ 22 ปี หญิงสาวรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ฝ้ายประกอบอาชีพเป็นคุณครูพาร์ทไทม์สอนคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กอนุบาล ต่อมาประสบปัญหาในครอบครัว จึงต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้น และได้เห็นญาติทำร้านเสริมสวยก็รู้สึกชอบ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทำให้ไม่สามารถเรียนเพิ่มเติมได้ โชคดีที่ได้รู้จักและเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของลอรีอัลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคการทำผมมากมายจนได้ฝึกงานกับร้านของญาติ หลังจากนี้อยากจะฝึกฝนตัวเองให้มีความชำนาญมากขึ้น เพื่อวันหนึ่งจะเปิดร้านเพื่อสานฝันของตัวเองได้

 

นอกจากผู้หญิงแล้ว โครงการนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมที่หลากหลาย โดย สมสกุล ประสงค์ หรือ ฟลุ๊ค อายุ 28 ปี ผู้มีความฝันที่อยากเปิดร้านตัดผมชายเป็นของตัวเอง เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการ ผมมีความรู้พื้นฐานด้านการเป็นผู้ช่วยช่างผมชายติดตัวมาบ้าง พอได้เข้าร่วมโครงการ ก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการตัดและซอยผม การทำสี การใช้สี เทคนิคการหักล้างสี และการผสมสี ช่วยให้มีความรู้ติดตัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทั้งการทำผมชายและหญิง จนตอนนี้สามารถเปิดร้านเป็นของตัวเอง สร้างรายได้ทั้งครอบครัว ต้องขอบคุณโครงการดีๆ ของลอรีอัล ที่ช่วยทำฝันให้เป็นจริงและช่วยสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวผมได้

 

ชาคริต เกตุเลขา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ ได้กล่าวถึงความพิเศษของโครงการนี้ว่า เราตั้งใจจะมอบโอกาสในการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพช่างผมให้พวกเขาอย่างเต็มที่ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นที่หาไม่ได้ในหลักสูตรทั่วไป ทั้งด้านทฤษฎี เทคนิคและศาสตร์ของการทำผมจากอาจารย์ที่เป็นช่างผมมืออาชีพจากสถาบันฯ ซึ่งช่างทำผมทั่วไปจะได้เรียนรู้หลังจากการทำงานจริงเท่านั้น ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานด้านการทำผมที่ครบครัน พร้อมทำงานได้ทันที นับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาได้รับโอกาสในการทำงานมากกว่าคนอื่น

 

อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของโครงการ กล่าวว่า โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของลอรีอัลตามพันธสัญญาว่าด้วยความยั่งยืน Sharing Beauty with All หรือ แบ่งปันความงามให้กับทุกสรรพสิ่งของลอรีอัล กรุ๊ป ที่มุ่งช่วยแบ่งปันโอกาสและพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับผู้ขาดโอกาสในสังคม ลอรีอัลได้จับมือกับพันธมิตร ในการดำเนินโครงการที่มุ่งให้ความช่วยเหลือผ่านการมอบทักษะอาชีพและมอบทุนฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยให้ผู้ที่ประสบปัญหาด้านอาชีพและการเงิน เพื่อช่วยให้พวกเขาได้สามารถนำทักษะอาชีพที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองและสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองได้ เพื่อก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมั่นคงต่อไป

 

โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการอบรมขึ้นที่สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ สยามสแควร์ ซอย 11 เป็นเวลา 15 สัปดาห์ ต่อรุ่น โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าฝึกอบรม 6 วัน ต่อสัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ เสาร์ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร ที่ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ ตั้งเป้าเปิดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รวม 48 รายด้วยกัน โดยรุ่นต่อไป คือ รุ่นที่ 3 จะเปิดรับสมัครในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 11 มีนาคม 2561 และเริ่มเรียนวันที่ 12 มีนาคม 2561 สนใจสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่ 064-424-9291 หรือ ไลน์ ไอดี: BTBL2017

 

 

 

 

 

Visitors: 288,556