สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้ายแถวล่าง), ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม  (ที่ 2 จากซ้ายแถวล่าง), ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช  อุปนายกด้านกิจกรรมสังคม (ที่ 5 จากซ้ายแถวล่าง) พร้อมคณะจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน โดยมีกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ ตรวจและรักษาโรคผิวหนังประจำปี 2561  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ  โรคผิวหนังทั่วไป”  ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 

Visitors: 288,609