AMVS

รมว.ท่องเที่ยวมอบตราสัญลักษณ์ AMVS

 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติมอบตราสัญลักษณ์สถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน หรือ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) แก่ผู้ประกอบการประเทศไทย 5 ราย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์, โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค, โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา  โดยมาตรฐานดังกล่าวถูกพัฒนาจากมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็น Lead Coordinator หรือ ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์อาเซียน โดยได้จัดงานมอบตราสัญลักษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ณ งานประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (37th ASEAN Tourism Forum 2018 : ATF 2018) จังหวัดเชียงใหม่

 

Visitors: 290,131