แจง-ครูเงาะ

แจง-ครูเงาะร่วมงานมอบประติมากรรมธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์

 

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ มอบผลงานประติมากรรม ธรรมราชาพระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์แก่ผู้สั่งจอง โดยมีคนบันเทิง ครูเงาะ-รสสุคนธ์ กองเกตุ ร่วมรับมอบ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ภายในงานได้จัดเสวนา ศิลปะในพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของศิลปินไทยโดย ปรีชา เถาทอง , ธวัชชัย สมคง, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล และจัดแสดงผลงานประติมากรรม จิตรกรรมและภาพพิมพ์ ผลงานของศิลปิน อาทิ ปรีชา เถาทอง, เข็มรัตน์ กองสุข , พินิต พันธุ์ประวัติ , อินสนธ์ วงศ์สาม ,ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี,วิษณุพงษ์ หนูนัน ,มานพ สุวรรณปิณฑะ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ , ยุทธนา พงศ์ผาสุก, ทรงศักดิ์ นามโพธิ์, ธุดงค์ สุขเกษม ,อัษฎายุธ อยู่เย็น, ลูกปลิว จันทร์พุดซ  และวัชระ ประยูรคำ เป็นต้น

 

ธรรมราชา พระผู้มีความเพียรอันบริสุทธิ์ผลงานประติมากรรมชิ้นเดียวที่ อ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติได้รังสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้สนใจ สามารถสั่งจองเพิ่มเติมที่ call center :02-6851299 รายได้สมทบทุนสร้าง อาคารนอน ครัวและโรงอาหาร มูลนิธิหอธรรมพระบารมี เพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษาวิปัสสนา กรรมฐาน และแสดงงานศิลปะ สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครปฏิบัติธรรมได้ที่ www.kondee.com ​

 

 

Visitors: 288,736