oishi

สนับสนุนอาหารมื้อพิเศษ

 

มนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารมื้อพิเศษ ภายใต้โครงการ อิ่มจังแก่เยาวชนที่ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา“Zigma Camp” จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมี ณัฐณิชา ประธีปพงศ์ ประธานโครงการมาเป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Visitors: 290,071