Smart Healthcare

รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29

 

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษเรื่อง Smart Healthcare เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านระบบบริการเพื่อให้เป็นโรงพยาบาล Smart Healthcare (สมาร์ท เฮลท์แคร์) โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้ต้อนรับ ซึ่งงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 29 เป็นการเผยแพร่นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในหัวข้อต่างๆมากมาย อาทิ การดูแลแผลเบาหวานที่บ้าน, แอปพลิเคชั่นเพื่อประชาชน:RDUความรู้เรื่องยา, “เลสิคทางเลือกในการแก้ไขสายตา เป็นต้นและโดยงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน  ณ ห้องประชุมชั้น11 และ12  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 

 

Visitors: 290,673