oishi

โออิชิ รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018

 

ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี จัดโดย บริษัทเออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2018”  ให้แก่ นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลและมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Visitors: 290,013