aphonda

เอ.พี. ฮอนด้า ผนึกพันธมิตรจัดทำ เกมนักพัฒนาความสุข

 

สุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด  กล่าวถึงที่มาของการจัดทำ เกมนักพัฒนาความสุขว่า ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทฯ ในการมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย และร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย ที่ร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด และครั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะกับเยาวชน และเป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเด็กให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับค่านิยมอันดีงาม เพื่อมุ่งหวังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต และการที่จะเข้าไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนทาง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นคือ บอร์ดเกม เกมที่จะสอดแทรกทั้งความสนุกและในขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกความรู้ เสริมทักษะต่างๆเข้าไปในระหว่างการเล่นเกม อีกทั้งปัจจุบันบอร์ดเกมเป็นเกมของเล่นเสริมทักษะที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และมีหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สร้างบอร์ดเกม เพื่อใช้เป็นสื่อหรืออุปกรณ์ในการเรียนการสอน

 

สำหรับบอร์ดเกมที่เราได้จัดทำขึ้นมีชื่อว่า เกมนักพัฒนาความสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมอันดีงาม มุ่งหวังให้กลุ่มเด็กและเยาวชนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังฝึกทักษะการเรียนรู้นอกกรอบ เสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่น ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสอดแทรกความรู้เข้าไปจะทำให้เด็กๆ ซึมซับความรู้จากตัวอย่างโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อีกทั้งเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยเด็กๆ สามารถเล่นกับเพื่อนๆ ผู้ปกครองและคนในครอบครัวได้ เพราะเราอยากให้เกมนี้ เป็นเกมสำหรับครอบครัว (Family Game) เป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข และสอดแทรกความรู้ต่างๆ ไปพร้อมกับความสนุกสนานขณะเล่นเกม ซึ่งเด็กๆ เองก็สามารถเล่นด้วยกันเองได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

 

รัตติกร วุฒิกร ผู้ออกแบบและผลิตเกม เกมนักพัฒนาความสุขบริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบเกมว่า เริ่มต้นมาจากทาง เอ.พี. ฮอนด้า มีความตั้งใจที่อยากจะสานต่อปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่เยาวชน และเล็งเห็นบอร์ดเกมว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะเข้าถึงเด็กๆ ได้ และได้ปรึกษาหารือกับทาง คลับ ครีเอทีฟ เพื่อร่วมกันทำโปรเจคนี้ขึ้นมา และใช้เวลาทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและสื่งต่างๆ ค่อนข้างนานพอสมควร เพราะต้องเช็คความถูกต้องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านฯ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากทาง TK Park ให้เข้ามาทดสอบบอร์ดเกมในช่วงพัฒนาเกมนี้อีกด้วย บอร์ดเกมเป็นอุปกรณ์เกมที่เล่นง่าย เข้าถึงง่าย โดยวิธีการเล่นของ เกมนักพัฒนาความสุขนี้จะมีตัวเดินอยู่ 4 ตัว เดินตามช่องด้วยการทอยลูกเต๋า และจะมีภารกิจให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเกมให้กลับมาดีขึ้น เพื่อให้เกิดความสุขในพื้นที่นั้นๆ โดยอิงตามพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกมนี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3-6 สามารถเล่นได้ตั้งแต่ 2-4 คน ใช้เวลาในการเล่นประมาณ 30 นาที นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมเกมสำหรับครอบครัว ผู้ปกครองก็สามารถร่วมเล่นบอร์ดเกมกับเด็กๆ ได้ด้วย เพื่อฝึกฝนและปลูกฝังค่านิยมการมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและคนรอบข้าง

 

ด้าน ผศ.นพ. วรวุฒิ เชยประเสริฐ คุณหมอเจ้าของเพจ เลี้ยงลูกตามใจหมอกล่าวเสริมถึงเกมนี้ว่า เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอีกอย่างหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในความสนุก เพราะในระหว่างการเล่นนั้น จะเกิดการสนทนากันในระหว่างผู้ที่เล่นเกมด้วยกัน เกมจะช่วยสอดแทรกการเรียนรู้ ทักษะต่างๆ สิ่งต่างๆ สอนให้เด็กๆ ได้เกิดความคิด เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือกัน การร่วมมือกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งทั้งหมดมัน คือ พื้นฐานของการเป็นคนดีและมีความสุข ที่ถูกสอนให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นเกมโดยที่เด็กไม่ได้รู้สึกว่าถูดยัดเยียด ซึ่งการเล่นเกมประเภทนี้สามารถเพิ่มทักษะให้กับเด็กได้ เพราะจากการที่ได้ลองเล่นเองแล้ว ทำให้รู้เลยว่าสิ่งต่างๆ ที่สอดแทรกมันสอนเราให้คิด ให้แบ่งปัน ให้ช่วยเหลือกัน ซึ่งทั้งหมดมันคือพื้นฐานของการเป็นคนดีและมีความสุข เกมนี้เป็นเกมครอบครัว (Family Game) ที่จะช่วยสร้างความผูกพันของสายใยครอบครัว การนั่งเล่น หัวเราะกัน ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหา และการสอนสอดแทรกลงไปพร้อมๆ กัน สามารถช่วยพัฒนาด้านจิตใจให้กับเด็กๆ ได้แน่นอน

 

สำหรับบอร์ดเกมก็มีหลายระดับ ตั้งแต่เกมง่ายๆ สำหรับเด็กเล็กเพื่อเสริมการคิดแก้ปัญหา ไปจนถึงเกมของเด็กโตที่มีความซับซ้อนของเนื้อหาตัวโจทย์ในเกมให้วิเคราะห์แก้ไขมากขึ้น เพื่อการพัฒนาสมองที่สมวัย เด็กเล็กควรเป็นเกมที่มีสีสันสวยงาม เนื้อหาไม่ซับซ้อน และพัฒนาเรื่องจิตใจและการเรียนรู้เพื่อสร้างบุคลิก และอุปนิสัยที่ดีแก่ตัวเด็ก แต่ถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยควรจะเป็นเกมที่มีเนื้อหาวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อให้เค้าได้นำไปปรับใช้วิเคราะห์กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เจอในชีวิตประจำวันได้

 

พลอย ชิดจันทร์ ที่ควงคู่มากับลูกสาว น้องชิลลี่ เล่าถึงวิธีเลี้ยงลูกๆ ทั้ง 4 ว่า วิธีการเลี้ยงลูกของพลอย จริงๆ ก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก อาจจะต่างกันตรงที่ลูกผู้หญิงก็คุยกันในแบบผู้หญิงด้วยกัน เรื่องลูกผู้ชายก็จะคุยอีกแบบ แต่วิธีการเลี้ยงดู การกิน การนอน การดูแลก็เหมือนกันทั้ง 4 คนเลย ส่วนพวกอุปกรณ์ แทปเลต มือถือ จะเป็นของต้องห้ามสำหรับบ้านเรา ครอบครัวเราจะไม่ให้ลูกดูหน้าจอพวกนี้เลย บางบ้านอาจคิดว่าง่ายดี ดูแล้ว เค้าก็จะสงบ ไม่ซุกซน เด็กๆ ไม่ค่อยดื้อ เราเลือกที่จะไม่ให้ดู เพราะเค้ายังเล็ก มันจะมีผลต่อสายตาของและพัฒนาการของเด็ก

 

พลอยเลยเลือกให้เด็กๆ เล่นกิจกรรมนอกบ้านมากกว่า เช่น ไปเที่ยว ไปดูให้เห็นโลกกว้าง เห็นอะไรที่แปลกใหม่ เล่นกีฬา อย่างเด็กผู้ชาย ฟุตบอล เทควันโด เด็กผู้หญิง ก็ปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก็ทำกันได้ทั้งครอบครัว หรือให้ลูก เล่นชิงช้า ปีนป่าย Monkey Bar และกิจกรรมเสริมพัฒนาการของบ้านพลอย คือ เล่นซนเลย อยากให้ลูกเล่นเต็มที่ เป็นธรรมชาติของเด็กๆ เลย ส่วนเกมที่เด็กๆ เล่นกัน ส่วนมากจะเป็นเกมที่สามารถเล่นด้วยกันได้หลายๆ คน   ไม่ว่าจะเป็น UNO หรือ บอร์ดเกม ซึ่งเด็กๆ ก็ชอบเล่นแนวนี้อยู่แล้วด้วย และหลังจากได้ทดลองเล่นเกมนี้ เห็นว่าเกมนี้ให้อะไรกับเด็กค่อนข้างเยอะ คือให้เด็กได้ช่วยเหลือกัน มีการคิด เสริมทักษะด้านการจดจำ และยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวโครงการในพระราชดำริอีก มีประโยชน์มากๆ ค่ะ

 

สุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้ส่งมอบบอร์ดเกมนี้จำนวนหนึ่งให้กับทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพื่อนำไปเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และเยาวชน ที่เข้ามาใช้บริการใน TK Park และอีก 120 ชุด สำหรับแจกจ่ายไปยังเครือข่ายในทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบให้กับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศอีก 1,000 ชุด เพื่อกระจายไปยังโรงเรียน และห้องสมุดในพื้นที่  อีกทั้งยังเปิดกว้างที่จะส่งมอบเกมนี้ให้กับทุกครอบครัวหรือองค์กรที่มีความสนใจ เราจะทำการส่งมอบให้กับโรงเรียนทางเลือก ในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่น้องๆ ส่วนประชาชนทั่วไปและพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดมีความต้องการ เกมนักพัฒนาความสุขสามารถส่งความต้องการมาได้ที่เพจของ เอ.พี. ฮอนด้า หรือ ติดต่อลงทะเบียนขอรับได้ที่ www.aphonda.co.th/happinesscreators ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งให้ฟรี ของมีจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ชุด เท่านั้น บอร์ดเกมนี้ทำแจกฟรี ไม่มีจำหน่าย เพราะบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า มุ่งหวังให้กลุ่มเด็กและเยาวชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง อีกทั้งยังได้ฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกกรอบ เสริมทักษะการออกแบบความสุขจากการแบ่งปันให้ผู้อื่น

 

Visitors: 290,011