ICHI

ICHI เปิดบ้าน อิชิตัน กรีน แฟคตอรี่ต้อนรับJETRO

 

Mr. Viroj Supasoon Executive Vice President-Manufacturing บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน และผู้ประกอบการด้านอาหาร จากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO เข้าศึกษาและเยี่ยมชมโรงงาน อิชิตัน กรีน แฟคตอรี่จ.อยุธยา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย ในฐานะที่อิชิตันเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ด้วยกำลังการผลิตสูงสุดในประเทศไทย ถึง 1,200 ล้านขวดต่อปี นอกจากนั้นยังมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความยั่งยืนไปถึงเกษตรกรไร่ชา ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบใบชาธรรมชาติของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน

 

Visitors: 293,383