AREEYA

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ตั้งเป้าโต 30% ปี 61 ชูกลยุทธ์สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต             

 

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2560 ถือเป็นปีที่อารียาฯ มีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงธุรกิจ ก่อนการเดินหน้าพัฒนาให้ได้สินค้าและบริการที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล, ยกระดับระบบการให้บริการหลังการขาย, พัฒนาระบบการก่อสร้างและงานออกแบบ Landscape ให้มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพ, ปรับการสื่อสารการตลาดตามวิถีของผู้บริโภค, เน้นนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมและลูกบ้าน รวมถึงการลงทุนด้าน Digital Technology, Data Analysis และระบบ CRM เป็นต้น 


เราไม่ได้ทำบ้านจัดสรร แต่เราออกแบบสังคมชีวิตและความเป็นอยู่วิวัฒน์ กล่าวเสริม

 

โดยในปี 2561 ทางอารียาฯ ได้วางเป้าหมายเชิงตัวเลขการเติบโตอยู่ที่ 30% มูลค่ายอดขายรวม 14,370 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 8,366 ล้านบาท และแนวสูง 6,004 ล้านบาท โดยวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวม 11 โครงการ แนวราบ 10 โครงการและแนวสูง 1 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,920 ล้านบาท ด้านกลยุทธ์ในการทำให้อารียาฯ              ถึงเป้าหมายคือการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าของอารียาฯ สัมผัสถึงเมื่อตัดสินใจมาเป็นหนึ่งในครอบครัวอารียาฯ ด้วย 4 กลยุทธ์หลักในปี 2561 พร้อมเสริมด้วยการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางอารียาฯ ปิดยอดขายอยู่ที่ 11,125 ล้านบาท โตขึ้น 39% โดยมียอดยกเลิกเทียบยอดขาย 29% ยอดโอนปิดที่ 4,958 ล้านบาท และยอดขายคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการโอนได้ที่ 3,096 ล้านบาท รวมถึงโครงการสร้างใหม่ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ มูลค่า 11,000 ล้านบาท

 

วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ว่า ภาพรวมยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมีแนวโน้มขยับขึ้น 10% ด้วยปัจจัยด้านการท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างชาติ (EEC) ที่ยังเป็นกระแสความนิยมของนักลงทุนไทยและต่างชาติที่น่าจับตามอง และด้านเทรนด์ที่อยู่อาศัย โดยน่าจะเห็นได้ชัดเจนจากคอนโดฯ ที่มีขนาดห้องเล็กลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยราคาที่ดินแพงขึ้น

 

อารียาฯ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการก้าวสู่ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นทั้งในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชน และสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเปี่ยมสุขอย่างยั่งยืน

 

 “จริง ๆ แล้วผมและคุณวิวัฒน์เชื่อเสมอ เรื่องการใช้ชีวิตที่ดีเราต้องสร้างปัจจัยพื้นฐานหลายด้าน ซึ่งเป็นจุดแข็ง (Strength Point) ของอารียามาตลอด 18 ปีนี้ เราทั้งคู่เชื่อเรื่อง Inside – Out สำหรับที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่ Function ที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องการ Emotional Engagement ที่จะออกแบบชีวิตของแต่ละคนในบ้าน โดยเฉพาะในสังคมที่วุ่นวาย แข่งขัน และรีบเร่งอย่างทุกวันนี้  ดังนั้น เราจะต้องดูแลทุกองค์ประกอบของงานให้เข้าใจผู้บริโภคเพียงพอ เพื่อการออกแบบบ้านและออกแบบชีวิตที่สามารถสื่อสาร และปลุกจินตนาการการอยู่อาศัย (Incite your spirit) ซึ่งเป็นสิ่งที่อารียาฯ เรียกว่า สุนทรียะของใช้ชีวิต (Aesthetic of Living)”

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรักษา Competitive Advantage ของอารียา 4  หัวใจหลักคือ

 

ข้อ 1 งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ (Aesthetic Design & Premium Quality) ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมและระบบก่อสร้าง เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า เห็นได้จากผลงานคุณภาพในปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการ Chalermnit Art de Maison และ The AVA Residences รวมถึงโครงการ The Color ซึ่งได้นำระบบ Aluminum Framework มาใช้  ทั้งนี้ อารียาฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้นำในการใช้ระบบจอดรถอัจฉริยะ (Mechanical Parking) โดยนำระบบฯ ของบริษัท IHI Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd. บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้เป็นรายแรก ซึ่งมีบริการดูแลหลังการขายที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากลของประเทศญี่ปุ่น

 

ข้อ 2 ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) อารียาฯ ยึดทั้งหมด 6 สุข ด้วยนวัตกรรมสร้างความสุข ได้แก่ 1. สุขคนสร้าง  2. สุขเจ้าบ้าน  3. สุขลูกบ้าน  4. สุขเพื่อนบ้าน  5. สุขสิ่งแวดล้อม  6. สุขสังคม

 

โดย Sustainable สุขลูกบ้าน มี 5 หัวเรื่องหลัก ดังนี้

•Water Treatment System: ระบบบำบัดน้ำเสีย คือการดูแลคุณภาพของน้ำเสียโดยองค์รวมอย่างเหมาะสม

•Solar Cell: เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสง หรือ

โฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อมอบแสงสว่างในโครงการ และพื้นที่ส่วนกลาง