thonburi

โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 "ธนบุรีรวมใจพัฒนาวัดระฆัง"

 

อนุเทพ เลิศสกุลทอง ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลธนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม CSR ครั้งที่ 1 "ธนบุรีรวมใจพัฒนาวัดระฆัง" และนำทีมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ เหล่ากองพลทหารปืนใหญ่ที่ 109 จ.กาญจนบุรี สำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจบางกอกน้อย รวมถึงโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธนบุรีและชุมชนวัดระฆัง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัด เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกคนที่มาร่วมพลังทำความดีช่วยเหลือสังคม และตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยอีกด้วย ณ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

 

Visitors: 290,672