One Bangkok

‘One Bangkok’ โครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มดำเนินการก่อสร้าง

 

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ได้ทำพิธียกเสาเอกโครงการ ‘One Bangkok’ (วัน แบงค็อก) ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 120,000 ล้านบาท หลังจากที่โครงการได้ผ่านการอนุมัติการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทีซีซี และ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

Visitors: 289,766