dst

ส.แพทย์ผิวหนังฯ ผนึกโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตากออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ติดตามผลผู้ป่วยโรคผิวหนัง

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะแพทย์จากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนำโดย ผศ.พญ.วรีพรดิสภานุรัตน์  คณะอนุกรรมการกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ (จากซ้ายคนที่ 6 ยืน เสื้อน้ำเงิน) ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชน โดยออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ เพื่อตรวจและรักษาโรคผิวหนังและติดตามผล การรักษาเป็นครั้งที่ 2 หลังจากเมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมาพบการแพร่ระบาดของเชื้อแอนแทร็กซ์ บริเวณชายแดน จังหวัดตาก ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม โดยให้การรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

 

Visitors: 290,676