PRINC Hospital

พริ้นซิเพิลฯ รุกธุรกิจโรงพยาบาล เปิด "พริ้นซ์ ฮอสพิทอล" ชูมาตรฐานโรงพยาบาลระดับอินเตอร์

 

พริ้นซิเพิลฯ แตกไลน์ธุรกิจเฮลท์แคร์ ผุดโรงพยาบาล "พริ้นซ์ ฮอสพิทอล" เล็งพัฒนาอาคาร อุปกรณ์การแพทย์ เทคโนโลยี พร้อมเสริมแกร่งด้านทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ตั้งเป้ายกระดับสู่โรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนล รองรับกลุ่มต่างชาติที่มีแนวโน้มต้องการรักษาพยาบาลในไทยเพิ่มมากขึ้น

 

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัทย่อยในเครือ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (พริ้นซิเพิลฯ) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า ขณะนี้พริ้นซิเพิลฯ ได้รับโอนกิจการสถานพยาบาลจาก บริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลปิยะมินทร์ ถ.บางนา และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอล" (PRINC Hospital Suvarnabhumi) เพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน รับตรวจและรักษาผู้ป่วย รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกภายใต้การบริหารของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ พริ้นซิเพิลฯ ใช้งบประมาณ 900 ล้านบาท ในการซื้อทรัพย์สิน ประกอบด้วย ที่ดิน 6.5 ไร่ อาคารโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง สูง 16 ชั้น อาคารพลาซ่าสูง 5 ชั้น และคลินิกเวชกรรม อีกจำนวน 3 แห่งในกทม. รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ และครอบคลุมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนภาระผูกพันทางด้านหนี้สินและอื่นๆ ยังคงอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัท ไทย เฮ้ลท์ เมนเท็นเน้นซ์ ออกานัยเซชั่น จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเดิม

 

ด้านแผนการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคลากรชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน รวมทั้งเตรียมงบประมาณในช่วง 2-3 ปีแรก จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลระดับอินเตอร์เนชั่นแนล สำหรับรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติเนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ

 

ดร.สาธิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตดี โดยบริษัทฯ มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายต่างชาติที่มีความต้องการเข้ามารับบริการด้านรักษาพยาบาลในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกลุ่มเป้าหมายระดับรายได้ปานกลางที่ต้องการรับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน  โดยหลังจากรับโอนกิจการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอสพิทอลอย่างเป็นทางการแล้ว ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติ ส่วนกระบวนการปรับปรุงและยกระดับโรงพยาบาลสู่ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนั้น คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 8 เดือน และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงต้นปี 2562

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโรงพยาบาล พริ้นซ์ ฮอสพิทอล จะสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทในปีนี้ประมาณ 220 ล้านบาท และมีส่วนช่วยผลักดันผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ในปีนี้ให้เติบโตร้อยละ 20 จากปี 2560 และมีรายได้ประมาณ 2,300 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 

Visitors: 290,131