sabina

ซาบีน่า บริจาคชุดชั้นในให้กับสภากาชาดไทย

 

พิชชา ธนาลงกรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)  ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมส่งมอบชุดชั้นในสตรีบริจาคให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดการรายได้ และจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหา สภากาชาดไทย ให้เกียรติรับมอบ ณ ที่ทำการสภากาชาดไทย

 

ทั้งนี้ บมจ.ซาบีน่า ได้ดำเนินโครงการบริจาคชุดชั้นในให้กับสภากาชาดไทย ด้วยความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสตรีผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนชุดชั้นใน ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยกำหนดบริจาคปีละ 4 ครั้ง และที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 4

 

Visitors: 290,673