SIX Network

SIX Network ร่วมมือ startup ยักษ์ใหญ่เกาหลี ปฏิวัติวงการดิจิทัลครีเอทีฟ

 

SIX Network ประกาศระดมทุนผ่าน ICO ภายใต้ชื่อ “SIX” เริ่มพรีเซลล์ 3 เมษายน นี้ พร้อมเปิดตัว “SIX Network” เครือข่าย Blockchain ระดับโลกที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมดิจิทัลครีเอทีฟในประเทศไทย และพัฒนาระบบ Decentralized Services Platform เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งฝ่ายผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ใช้บริการ

 

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ Co-Founder และ Co-CEO, SIX Network เปิดเผยว่า OOKBEE U ร่วมกับ YDM (Yello Digital Marketing) กลุ่มทุนสตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่จากประเทศเกาหลี และ COMPUTERLOGY เปิดตัว “SIX Network” เครือข่าย Blockchain ระดับโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้ามาปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมดิจิทัลครีเอทีฟในประเทศไทย เพื่อสร้างระบบ Decentralized Services Platform เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับทั้งฝ่ายผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งผู้ใช้บริการด้วย

 

ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมดิจิทัลครีเอทีฟในประเทศไทย และทั่วโลกคือการรวมศูนย์ของระบบการจัดการด้านการเงิน ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ เบิกจ่ายเงิน ปัญหาค่าใช้จ่ายในการทำรายการ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่างๆ รวมไปถึงการไม่สามารถนำผลงานของตนเองมาใช้เป็นหลักทรัพย์ หรือนำมาใช้เป็นหลักฐานทางการเงินสำหรับทำธุรกรรมต่างๆ ได้ ไม่ว่ามันจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม แม้จะมีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆ พยายามลองแก้ไขปัญหาด้วยการออก Token ของตนเองแล้ว แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะไม่สามารถใช้ข้ามแพลตฟอร์มระหว่างกันได้ SIX Network จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน และผู้ใช้งานสามารถรับผลตอบแทนไ ด้โดยมีต้นทุนที่ต่ำลง และยังทำให้เกิดความคล่องตัวในก ารบริหาร Digital Assets ของแต่ละ Platforms โดยใช้ Business Tokens ที่เราเรียกว่า “SIX” ซึ่งสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ โดยตรง และทำธุรกรรมข้าม Platform ได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ทำให้ผู้ใช้งานทั้งระบบได้รับปร ะโยชน์จากการมีต้นทุนที่ลดต่ำลง

 

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์  กล่าวต่อไปว่า SIX Network จะแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ การสร้าง SIX Digital Asset Wallet ที่เป็นมากกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะใช้บรรจุ Cryptocurrency แล้วยังเป็นที่เก็บข้อมูลเกี่ยว กับผลงานสร้างสรรค์ ดิจิทัลคอนเทนต์ และทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้ อีกด้วย ซึ่งช่วยทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงา นสามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองให้ปลอดภัยได้ในทุกๆ ด้าน Decentralized Financial Services เป็นอนาคตสำหรับวงการอุตสาหกรรม ดิจิทัลครีเอทีฟ อาทิ มีระบบ Smart Payrolls เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำ Digital Asset มาใช้เป็นหลักทรัพย์สำหรับทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ และ Wallet-to-Wallet Decentralized Commerce เป็นนวัตกรรมใหม่ของการค้าขายที่ไม่มีคนกลางทางการเงินอีกต่อไป โดยระบบจะเชื่อมต่อโดยตรงระหว่า งผู้สร้างสรรค์ผลงานกับผู้ซื้อ (Wallet-to-Wallet) ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ

 

ทาง SIX Network ยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และพร้อมที่จะให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นได้ติดต่อเข้าไปพูด คุยชี้แจงอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้เ ราจะเปิดบริษัทเพื่อทำ ICO ตัวนี้โดยเฉพาะ เพื่อความชัดเจนว่าเงินทุนที่ ได้จะนำไปใช้ใน SIX project เท่านั้น และเรายังได้ลงทุนในเบื้องต้นไป ก่อนโดยบริษัท OOKBEE U และ YDM ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั้งสองบริษัทจะได้Tokenกลับ มาบางส่วน แต่Tokenที่เราได้มานี้จะไม่สาม ารถขายได้ตลอดไป ทั้งสองบริษัทจะต้องนำเอาไปใช้ ผ่าน platform ของตน เพื่อจ่ายออกไปยัง creative workers เท่านั้นเพื่อเป็นการสร้างความเ ชื่อมั่นว่าเราจะสร้าง ecosystem ขึ้นมาให้ได้

 

วัชระ เอมวัฒน์ Co-Founder และ Co-CEO, SIX Network เปิดเผยว่า SIX Network ประกาศเปิดระดมทุนครั้งแรกผ่าน ICO (Initial Coin Offering) ภายใต้ชื่อ “SIX” โดยจะจัดจำหน่ายเหรียญ SIX ในราคา 0.10 เหรียญสหรัฐ ต่อ 1 Token โดยกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อไ ว้ที่ 1,000 SIX Token

 

ทั้งนี้ SIX Network มีแผนจะเปิด public pre-sale ในวันที่ 3 เมษายน 2561 นี้ ไปจนกว่าจำนวนTokenที่จัดไว้จะห มด และจะเริ่มเปิดขาย public sale ทันทีเมื่อ public pre-sale หมดไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นี้หรือจนกว่าTokenจะขายหมด โดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒ นาระบบกลางการวิจัยและพัฒนาระบบ เครือข่าย และนำไปลงทุนใน Creators Platforms อื่นๆ ของพันธมิตรหรือธุรกิจสตาร์ทอัพ ใหม่ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อช่วยเป็นต้นทุนในการสร้างร ะบบรองรับให้กับ SIX Network ของเรา รวมถึงใช้เพื่อสร้างการรับรู้ และทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้า ถึง SIX Network ได้

 

สำหรับทีมที่ปรึกษาของโครงการ SIX Network ประกอบไปด้วย Morikawa Akira President and CEO of C Channel Japan, ภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการบริหารสิงห์คอร์ปอเรชั่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บอย โกสิยพงษ์ ซีอีโอ เลิฟอีส มิวสิค นักแต่งเพลง นักร้องและ โปรดิวเซอร์, ชเวชีวอน (Choi Si won) นักร้องวง Super Junior, เดวิด ลี CEO of Yello Digital Marketing Group, Jonathan Lee CCO of Yello Digital Marketing Group, Khailee Ng Managing Partner of 500 Startups / Founder of SAYS.com and Groupsmore, กรณ์ จาติกวณิช ประธานชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา รคลัง, ภาวิต จิตรกร ซีอีโอ GMM Grammy อดีตกรรมการผู้จัดการ โอกิลวี่ ประเทศไทย, Min Kim Foundation Council of ICON เจ้าของบริษัทในเครือที่ออกเหรี ยญชื่อ ICON ซึ่งเป็นหนึ่งในเหรียญที่ได้รับ ความนิยมระดับโลก, เรืองโรจน์ พูนผล Managing Partner at 500 Tuk Tuk, ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ของดุสิตธานี, ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอ นซูเมอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน),ธนา เธียรอัจฉริยะ CMO ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), จิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรส อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ดูแลเกิร์ลกรุ๊ป BNK48 ในประเทศไทย และ Vincent Ha CO-CEO of Gushcloud International เป็นต้น

 

นอกจากนี้ SIX Network มีทีมงานชั้นแนวหน้าระดับชั้นนำ ของประเทศไทยและเกาหลี ซึ่งประกอบด้วยนักพั ฒนาระบบจากทั้ง Computerlogy และ Ookbee รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน BlockchainTechnology ระดับชั้นนำของประเทศ และยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ด้าน digital marketing, machine learning และ artificial intelligence จากประเทศเกาหลีในกลุ่มบริษัท YDM

 

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลดเอกสาร White Paper เพื่อศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาลงทุนได้ที่เว็บไซต์ http://six.network

 

 

Visitors: 288,556