LACTASOY CHARITY

แลคตาซอย มอบเงินบริจาค “LACTASOY CHARITY 2018”

 

สามารถ จิรพัฒนกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ และทิวา จิรพัฒนกุล (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แลคตาซอย จำกัด พร้อมคณะ นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรม LACTASOY CHARITY 2018 จำนวน 706,610 บาท ไปมอบให้กับวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าวัดดอนจั่นอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสนับสนุนค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา พร้อมส่งเสริมด้านอาชีพให้สามารถเลี้ยงครอบครัวและทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป โดยมี พระครูปราโมทย์ ประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เป็นผู้รับมอบ

 

Visitors: 288,557