Mondelez

มอนเดลีซ รวมพลังพนักงานจิตอาสาสร้างความสุขแก่เยาวชนด้อยโอกาส

 

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง รวมพลังพนักงานจิตอาสาของบริษัทกว่า 40 คน ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่เยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ในกิจกรรม “Mondelez Moments of JOY ช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาเพื่อน้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษาเพื่อเพิ่มช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่สังคม พร้อมนำการ์ตูน ‘M Hero’ ผสานสื่อเอ็ดดูเทนเมนต์ กระตุ้นให้เด็กไทยเข้าใจถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้า เพื่อสานต่อพันธกิจหลักของมอนเดลีซในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนไทย

 

Visitors: 289,647