meya

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

 

ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดย ศรายุทธ  ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมกับอนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 จัดกิจกรรม สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยในช่วงประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจาก เบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์, อมร​ฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ และคุณ ร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

 

 

Visitors: 293,383