nakornthon

โรงพยาบาลนครธนปักธงเป็นผู้นำโรงพยาบาลเฉพาะทาง พร้อมดูแลทุกครอบครัวย่านพระราม 2

 

โรงพยาบาลนครธน มั่นใจศักยภาพด้านการรักษาและมาตรฐานการบริการที่กำลังก้าวสู่ระดับสากล ประกาศความพร้อมเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมดูแลครอบครัวของคนในย่านพระราม 2 เดินหน้าสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านโครงการ นครธน แฟมิลี่ คลับ เปิดรับสมาชิกบัตรนครธน แฟมิลี่ คลับ และจัดโรดโชว์โครงการสู่ชุมชน ชูนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการรักษาและการบริการ พร้อมเผยแผนการตลาดที่จะบุกตลาด CLMV และเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

เพ็ญศิริ ทองสิมา รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า โรงพยาบาลนครธนได้สั่งสมประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงพยาบาลมามากกว่า 22 ปี พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษา ความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง โดยกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาและการบริการมาตลอด เพื่อส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้เข้ามารับบริการ จากเดิมที่เริ่มต้นเป็น General Hospital หรือโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป ได้พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์สุขภาพเด็ก ซึ่งเพิ่มการดูแลเฉพาะด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการเด็ก ศูนย์ภูมิแพ้สำหรับเด็ก, ด้านสุขภาพสตรี มีศูนย์สูตินรีเวช ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร ศูนย์รักษ์เต้านมดูแลโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะ, ด้านโรคกลุ่มผู้สูงอายุ ได้สร้างศูนย์โรคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้แก่ ศูนย์หัวใจ มีห้องปฏิบัติการหัวใจ หรือ Cath lab เน้นเทคนิคการรักษาขยายหลอดเลือดด้วยขดลวดและบอลลูน, ศูนย์สมองและระบบประสาท มีทีมอายุรแพทย์ระบบประสาท และแพทย์เฉพาะทางโรคหลอดเลือด, ศูนย์กระดูกและข้อ ให้บริการโดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ มีเครื่องไฟโบสแกน ตรวจภาวะโรคตับ ตับแข็ง และการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร ลำไส้, ด้านโรคทั่วไป ได้แยกการบริการให้เป็นเฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์จักษุ ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เอสเธทิคส และเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์หู คอ จมูก และศูนย์สุขภาพ นอกจากนี้ ยังได้แบ่งสัดส่วนการบริการด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมในแต่ละศูนย์โรคเฉพาะทาง โดยศูนย์รังสีวินิจฉัย มีเทคโนโลยีของเครื่องมือทางการแพทย์      ที่สามารถตรวจวิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคต่างๆ ได้อย่างตรงจุด ได้แก่ MRI, CT Scan, Ultrasound ที่สำคัญมีแพทย์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

นอกจากการพัฒนาสู่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแล้ว โรงพยาบาลนครธนยังมีมาตรฐานการให้บริการภายใต้นโยบายการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare) และมาตรฐานบริการที่กำลังก้าวสู่ระดับสากล รวมทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ไม่ต้องเดินทางเข้าเขตใจกลางเมือง ดั่งคำนิยามของโครงการที่ว่า อุ่นใจ เมื่อใกล้กัน ซึ่งองค์ประกอบที่สมบูรณ์เหล่านี้ ทำให้โรงพยาบาลนครธนมีความพร้อมในการบริการที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชน ซึ่งในปัจจุบันประชากรในกรุงเทพมหานครได้ขยายตัวสู่ชานเมืองสูงขึ้นเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านถนนพระราม 2 ซึ่งมีหมู่บ้าน คอนโดมีเนียมและศูนย์การค้าเกิดขึ้นมากมาย ด้วยเหตุนี้ โครงการ นครธน แฟมิลี่ คลับ จึงได้เกิดขึ้น เพื่อประกาศให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงศักยภาพความพร้อมของนครธนที่จะดูแลรักษาเสมือนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพผู้เข้ารับบริการทุกเพศ ทุกช่วงวัย ทุกครอบครัว

 

โครงการนครธน แฟมิลี่ คลับจะทำให้เราเข้าถึงและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยกิจกรรมภายใต้โครงการนี้จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกบัตรนครธน แฟมิลี่ คลับ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลนครธน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางมาให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ และแสดงนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งโครงการนครธน แฟมิลี่ คลับ ได้คิกออฟจัดเป็นครั้งแรกที่เซ็นทรัล พระราม 2 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายนนี้ หลังจากนั้นจะโรดโชว์ไปจัดยังแหล่งชุมชนอื่นในเขตเป้าหมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หมู่บ้าน และคอนโดมิเนียมเป็นต้นเพ็ญศิริ กล่าว

 

 เพ็ญศิริ กล่าวเพิ่มเติมว่า นครธนมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตของรายได้ในปี 2561 ให้สูงขึ้นประมาณ 150 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,400 ล้านบาท ซึ่งนอกจากโครงการนครธน แฟมิลี่ คลับ ที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีแผนการตลาดที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือ การเปิดตลาดคนไข้ต่างชาติในกลุ่มประเทศ CLMV และการสร้างศักยภาพในแต่ละด้านให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 

สำหรับการสร้างศักยภาพของในแต่ละด้านนั้น ทางด้าน ภาพรวมของโรงพยาบาลนครธน จะมุ่งสร้างมาตรฐานสากล โดยจะพัฒนาและรับรองมาตรฐาน HA Re-accreditation ให้ได้ภายในปี 2561 และจะพัฒนาและรับรองมาตรฐาน JCI ให้ได้ภายในปี 2562 ทางด้าน แพทย์และการรักษา จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้การรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คนไข้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปใจกลางเมือง รวมทั้งจะชูความเป็นแพทย์เฉพาะทาง สำหรับ ด้านเทคโนโลยี จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจรทำให้คนไข้ไม่ต้องเดินทางไปหลายที่ เพื่อเข้ารับการรักษากับเครื่องมือต่างๆ ส่วนทางด้านการบริการ จะมุ่งจัดระบบบริการด้วยโปรแกรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้สำเร็จภายในปี 2562 และมีการอบรมพนักงานให้มีหัวใจบริการ 5 ด้าน คือ Honorable (ซื่อสัตย์ จริงใจ ให้เกียรติ) Understanding (เข้าใจความต้องการอย่างแท้จริง) Mindful (สังเกตใจ ใส่ใจ ผู้รับบริการ) Assisting (ให้ใจให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ) และ Nurturing (เอาใจใส่ดูแลด้วยความเอาใจใส่ ตระหนักถึงความปลอดภัย)

 

 

Visitors: 290,374