mou

ร่วมลงนามความร่วมมือ

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยาม จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่  2 จากซ้าย) เป็นผู้ลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา ระหว่างบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  โดยมีจุดประสงค์ในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากจันทมาส  ครุวัณณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัทไอคอนสยาม จำกัด ( ที่ 4 จากซ้าย ) และณัฎฐ์พัชร์ พรหมโยธี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ที่ 1 จากซ้าย)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Visitors: 290,131