pinky

พิ้งกี้ สาวิการับบท สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีใน ศรีอโยธยา

 

พิ้งกี้สาวิกา ไชยเดช ร่วมเป็น ดารารับเชิญเกียรติยศ ในภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตริย์ตราธิราชเจ้าเรื่อง ศรีอโยธยาภาคที่สอง โดยรับบทเป็น สมเด็จพระอัมรินทราบรมราชินีองค์พระปฐมบรมราชินีพระองค์แรก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีมีพระนามเดิมว่า คุณนากทรงเป็นธิดาของ พระชนกทอง ณ บางช้างและ สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารีซึ่งเป็นคฤหบดีเชื้อสายมอญ ณ บางช้าง ต.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงสมรสกับ หลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อพ.ศ 2304 ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 9 พระองค์ และพระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 

พิ้งกี้เผยว่า พิ้งกี้ รู้สึกเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดในชีวิตแก่ตัวพิ้งกี้เองและครอบครัวที่ได้มีโอกาสร่วมเทิดพระเกียรติฯ ในภาพยนตร์เรื่องนี้ และยิ่งเมื่อทราบว่าต้องรับบทเป็นพระองค์ท่าน ก็ยิ่งปลื้มปิติจนขนลุกไปทั้งตัว พิ้งกี้จะถวายชีวิตแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ได้พระราชทานแก่ชาวไทยให้มีชีวิตอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนทุกวันนี้ค่ะ

 

ติดตามชมภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ ศรีอโยธยาภาคที่สอง ทางช่องทรู

 

 

Visitors: 288,610