oishi

มอบเงินบริจาค

 

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ ให้สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน มอบเงินบริจาคให้กับ มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี มนูญ แสนไม้ กรรมการมูลนิธิฯ มารับมอบเงินบริจาคจาก แก้วณิการ์ คงคำ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Visitors: 289,646