TRUE

ศรีอโยธยาคว้า 4 รางวัล เณศไอยรา

 

ภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ศรีอโยธยาได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นภาพยนตร์ที่ปฏิบัติตามรอยเบื้องยุคลบาทและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามอันเป็นคุณประโยชน์แก่สังคม...ในรางวัล PRESS  AWARD ‘เณศไอยราประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศกนี้ โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณ ถึง 4 รางวัล คือ

 

1.รางวัล ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ยอดเยี่ยมโดย กลุ่ม TRUE

2.รางวัล ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม โดย ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

3.รางวัล ดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยม โดย อนันดา เอเวอริ่งแฮม

4.รางวัล ดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม โดย เขมนิจ จามิกรณ์

 

หม่อมน้อยม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เผยว่า เกียรติคุณในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความปรารถนาอันแรงกล้าของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชุดนี้ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ ศรีอโยธยาให้เป็นเครื่องราชสักการะบูชาในองค์พระบูรพกษัตราธิราชเจ้าแห่งแผ่นดินสยาม..รวมทั้ง นักแสดงและ ทีมงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างสุดฝีมือ เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดของปวงชนชาวไทย

 

 

Visitors: 289,763