oishi

โออิชิ สนับสนุนการศึกษา ม.สงขลา

 

ธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล (ที่ 3 จากขวา)  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการระหว่าง บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ โออิชิ ให้ สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบ Work Integration Learning (WIL) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ณ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

 

Visitors: 290,938