rj

67 ปี ราชวิถีรำลึก

 

นพ.มานัส โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการ รพ.ราชวิถี อาทิ นพ.ทนงสรรค์ สุธาธรรม์ , นพ.สุนทร อันตรเสน , นพ.บุญธันว์ สมบูรณ์ , นพ. สุรวิทย์ เตชธุวานนท์ , พญ.วารุณี จินารัตน์  และนพ.อุดม เชาวรินทร์ ร่วมกิจกรรมงานครบรอบ “67 ปี ราชวิถีรำลึก จากรพ.หญิงสู่รพ.ราชวิถีเพื่อประชาชนพร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยจัดพิธีทำบุญพระสงฆ์ และร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดไทย รวมถึงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆนี้   

 

Visitors: 288,559