SORKON

ส.ขอนแก่นเสริมแกร่งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด

 

จรัญพจน์ รุจิราโสภณ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและการขาย บริษัท  ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า แผนดำเนินงานในปีนี้จะมุ่งสร้างการเติบโตให้แก่ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู หรือผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจผลิตภัณพ์อาหารพื้นเมืองภายใต้แบรนด์ ส. ขอนแก่น ที่ในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่ทำสัดส่วนยอดขายสูงสุด อีกทั้งบริษัทฯ มองว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองมีศักยภาพและโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิมและห้างค้าปลีกสมัยใหม่

 

การกลับมาเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองในครั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายต้องการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดที่มีมาตลอดกว่า 30 ปี จากคุณภาพสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค เนื่องจากมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ทำให้สามารถผลักดันยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

 

ที่ผ่านมา เรามุ่งต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านยอดขาย เช่น อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน หรือกลุ่มธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปีนี้เราจึงหันกลับมาให้ความสำคัญกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองมากขึ้น เพื่อตอกย้ำแบรนด์ ส.ขอนแก่น ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดอาหารพื้นเมืองมายาวนานกว่า 30 ปีจรัญพจน์ กล่าว

 

แนวทางการทำตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์อ าหารพื้นเมืองภายใต้แบรนด์ ส.ขอนแก่นในปีนี้ จะใช้แนวคิด เพราะทุกคนสมควรได้รับสิ่งที่ ดีที่สุดโดยมุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เ พื่อปรับสินค้าทุกประเภทมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งรสชาติความอร่อย กลิ่นและเนื้อสัมผัส ราคาที่จับต้องได้ ความสะดวกในการบริโภค รวมถึงปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคที่ไว้วางใจแบรนด์ ส.ขอนแก่น มากว่า 30 ปี

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หมูยอโบราณสูตรเห็ดหอมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดดัง กล่าว โดยใช้เนื้อหมู 100% เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผสมกับวัตถุดิบแบบบดหยาบ เพื่อเพิ่มสัมผัสการเคี้ยวให้ได้รสชาติ พร้อมเห็ดหอมที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับเนื้อหมูยอ จึงได้สัมผัสของเนื้อและกลิ่นที่ ดีที่สุด นำมาคลุกเคล้าน้ำปลาแบบฉบับโบรา ณ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการรับปร ะทานหมูยอสูตรโบราณที่เป็นเลิศในด้านรสชาติให้แก่ลูกค้า โดยหลังจาก ส.ขอนแก่น ได้วางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางจำหน่ายร้านสะดวกซื้อเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากและได้รับการจัดอันดับเป็นสินค้าขายดี ในร้าน 7-11

 

เราให้ความสำคัญและพิถีพิถันกับทุกกระบวนการผลิต ภายใต้แนวคิด เพราะทุกคนสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจนถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ส.ขอนแก่น มาตลอดกว่า 30 ปี เราต้องการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ ทั้ง รูป รส กลิ่น และสัมผัสที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ จะวางจำหน่ายสินค้าหมูยอโบราณในร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป เพื่อให้คนไทยมาให้ทุกคนได้ลิ้มลองจรัญพจน์ กล่าว

 

ทั้งนี้ หลังจากความสำเร็จดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองของไทยต่อไป

 

 

Visitors: 290,931