PYfood

มอบสิ่งของ

 

มัจจติกา อภิภัทรโชติกุล พร้อมสุธิพงศ์ แสงหิรัญ ที่ปรึกษา ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ บริษัท พี วาย ฟู้ด จำกัด หรือแบรนด์โอชา ตัวแทนร่วมงานและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณกรรม ติดเชื้อเอดส์ และถูกทอดทิ้งของมูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง โดยมีคุณสมจิตร วงศ์อนันต์ หัวหน้าฝ่ายรับบริจาค รับมอบ ณ บ้านพักฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆนี้

 

Visitors: 290,069