thonburi

รพ.ธนบุรี2’ ก้าวสู่ปีที่ 25มุ่งมั่นและพัฒนาการบริการสู่ระดับตติยภูมิ

 

เฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธนบุรี2 กล่าวว่า ผลประกอบการของโรงพยาบาลธนบุรี 2 ในปี 2560 ที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณ  7% ทั้งนี้เนื่องจากศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางหลักของโรงพยาบาล ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ศูนย์กระดูกและข้อ และศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ผิวหนัง นั้นมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับการพัฒนาของโรงพยาบาลในปี 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรี2 ยังคงนโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริ การผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง อาทิ เปิดศูนย์หัวใจในการบริการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) พร้อมห้องสวนหัวใจ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยงบลงทุนถึง 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกต่างๆ ถึง 20 ล้านบาทและปรับปรุงแผนก ICU ให้ดูทันสมัย เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล พฤติกรรมการให้บริการ การบริหารจัดการในลักษณะเชิงรุก (Middle Management)

 

โรงพยาบาลธนบุรีจะยังคงมุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มลูกค้ารายได้ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศเป็นหลัก ด้วยการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆ ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลมีแผนขยายกิจการต่างๆ เช่น การรับแพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น และในไตรมาส 4 จะสร้างอาคาร 3 เป็นตึกผู้ป่วยนอกเพิ่มห้องตรวจ 15 ห้องและผู้ป่วยในมีห้อง ICU ใหม่ และเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วยหนักถึง 12 เตียง พร้อมทั้งห้องพัก VIP และห้องพักทั่วไปถึง 41 ห้องด้วยงบลงทุนถึง 500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ระดับตติยภูมิในอนาคตอันใกล้นี้

 

สำหรับรายการส่งเสริมการขาย โรงพยาบาลธนบุรี2 มีการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเฉพาะทางราคาประหยัดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพกระดูก โปรแกรมประกันราคาผ่าตัดเปลี่ยน ข้อเข่าเทียม โปรแกรมตรวจภาวะสมองเสื่อม และโปรแกรมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น  

 

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับสำนักงานเขตทวีวัฒนา และปริมณฑลฝั่งตะวันตกที่ใกล้เคียงในการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและบริการตรวจสุขภาพกับประชาชนในชุมชนที่มาออกกำลังกาย โดยมีหน่วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เข้าไปให้ความรู้กับประชาชน เช่น สอนการช่วยชีวิตเบื้องต้นในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) ตลอดจนการตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้ผู้สูงอายุบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาพกับครูแ ละนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมไทย มอบเงินให้กับมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก ในโครงการของมูลนิธิเด็กที่สนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็ก และให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติอีกด้วย

 

 

Visitors: 290,073