bicycle

เปิดตัวโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

 

กลุ่มจังหวัดสนุก นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร เปิดตัวโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอย ๓ ธรรม กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยใช้เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ของกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ พระธาตุพนม, พระธาตุเชิงชุม, แก่งกะเบา, ชมวัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร เพื่อกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง สร้างภาพลักษณ์เมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดสนุก สร้างการรับรู้สถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกมากขึ้น

 

Visitors: 288,609