sp

รับตรา Thai Select การันตีคุณภาพอาหารไทยสำเร็จรูปส่งออก

 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย ประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร เกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จงชนะ จันทมาศ รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหารและฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมรับตรา Thai Select จาก สุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผลิตอาหารไทยสำเร็จรูป พร้อมออกบูธในงานแสดงสินค้าอาหาร “THAIFEX-World of Food Asia 2018” เพื่อแสดงศักยภาพและความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารไทยและเบเกอรี่ (King of Thai Food & Bakery) ตลอดจนการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย

 

Visitors: 293,383