cpall

เปิดศูนย์ปฏิบัติการหุ่นยนต์ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

 

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.พสุ โลหารชุน (คนที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) แหล่งรวบรวมหุ่นยนต์ที่ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและมีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีคุณภาพพร้อมรองรับความต้องการด้านอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 4.0 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดยมีผู้บริหารและคณาอาจารย์ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Visitors: 289,651